Ισότητα & Διαφορετικότητα

Εργαζόμαστε για έναν κόσμο χωρίς προκαταλήψεις, διαχωρισμούς και ανισότητες!

Οραματιζόμαστε έναν κόσμο χωρίς διακρίσεις

Η ισότιμη εκπροσώπηση της γυναίκας στην P&G

Επιλέγουμε την ΙΣΟΤΗΤΑ