Ισότητα & Διαφορετικότητα
Ισότητα & Διαφορετικότητα

Ισότητα & Διαφορετικότητα

Εργαζόμαστε για έναν κόσμο χωρίς προκαταλήψεις, διαχωρισμούς και ανισότητες!

Οραματιζόμαστε έναν κόσμο χωρίς διακρίσεις

Οραματιζόμαστε έναν κόσμο χωρίς διακρίσεις

P&G
Η ισότιμη εκπροσώπηση της γυναίκας στην P&G

Η ισότιμη εκπροσώπηση της γυναίκας στην P&G

P&G
Επιλέγουμε την ΙΣΟΤΗΤΑ

Επιλέγουμε την ΙΣΟΤΗΤΑ

P&G