Ίσες ευκαιρίες για όλους


Οικογένεια
26/08/2021
Οραματιζόμαστε έναν κόσμο ελεύθερο από διακρίσεις, όπου ο καθένας θα ακούγεται & θα εκπροσωπείται ισότιμα, έχοντας τις ίδιες ευκαιρίες!

Οραματιζόμαστε έναν καλύτερο κόσμο για όλους μας - μέσα και έξω από την P&G. Έναν κόσμο χωρίς προκαταλήψεις λόγω φύλου, με ίση φωνή και ισότιμη εκπροσώπηση για όλα τα άτομα. Έναν κόσμο όπου όλοι αντιμετωπίζονται ισότιμα. Ένας τέτοιος κόσμος είναι καλύτερος για όλους μας. Οι οικονομίες δυναμώνουν, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί αναπτύσσονται και οι τοπικές κοινωνίες ευημερούν.

Στην P&G, θεωρούμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός τέτοιου κόσμου εστιάζοντας σε τρεις περιοχές. Πρώτον, ως ένας από τους μεγαλύτερους διαφημιζόμενους στον κόσμο, αξιοποιούμε τη φωνή μας για να προωθήσουμε την ισότητα και να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των προκαταλήψεων και ανισοτήτων. Όταν πριν από 6 χρόνια, επιστημονικές έρευνες ανέδειξαν ότι το 50% των κοριτσιών στην εφηβεία βιώνει μια τεράστια μείωση της αυτοπεποίθησής τους, η Always θέλησε να κάνει κάτι για αυτό. Η παγκόσμια καμπάνια #ΣΑΝΚΟΡΙΤΣΙ, κατόρθωσε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, να αλλάξει τη σημασία και την επίδραση που κάποιες καθημερινές εκφράσεις, όπως η φράση «σαν κορίτσι», είχαν στα κορίτσια αυτής της ηλικίας. 

Δεύτερον, γνωρίζοντας ότι εκπαίδευση και η εργασία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ισότητα μέσα στην κοινωνία, υποστηρίζουμε προγράμματα που σκοπό έχουν να εξαλείψουν  τα εμπόδια στην εκπαίδευση των κοριτσιών. Αρκεί να σκεφτείτε ότι σε αρκετά μέρη του κόσμου πολλά κορίτσια απουσιάζουν από το σχολείο τους λόγω της περιόδου τους και σε αυτές τις περιπτώσεις η P&G με τη βοήθεια της Always, παρέχει πρόσβαση σε προϊόντα γυναικείας υγιεινής, ενώ παράλληλα στηρίζει προγράμματα εκπαίδευσης & ενδυνάμωσης της αυτοπεποίθησης των κοριτσιών στην εφηβεία. Την ίδια στιγμή, με άλλα προγράμματα, η Εταιρία προσφέρει οικονομικές ευκαιρίες σε γυναίκες που επιχειρούν. Κάθε κορίτσι αξίζει να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση, αλλά και ως γυναίκα, να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής της, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητές της.

Τρίτον, αγωνιζόμαστε καθημερινά προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ισότητας χωρίς αποκλεισμούς μέσα στην P&G, προωθώντας την ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς και τους χώρους εργασίας, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους! Χτίζουμε μια κουλτούρα όπου όλοι θα έχουν ίση μεταχείριση και θα μπορούν να συμβάλλουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και έχουμε θέσει ως προτεραιότητα να πετύχουμε το στόχο της εκπροσώπησης των δύο φύλων 50/50 σε όλα τα τμήματα & επίπεδα της εταιρείας!

Σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς, συνεργαζόμαστε με οργανισμούς, οι οποίοι συμμερίζονται τη δέσμευσή μας, συνδυάζοντας τους πόρους, τα ταλέντα και τις δεξιότητές μας ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα! Για να κάνουμε την κάθε μέρα καλύτερη και να γινόμαστε καλύτεροι!