Μάθε για το αναπαραγωγικό σύστημα

Ορισμένες από τις πιο σημαντικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εφηβείας είναι οι αλλαγές στα αναπαραγωγικά όργανα. Ορισμένες από τις πιο σημαντικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εφηβείας είναι οι αλλαγές στα αναπαραγωγικά όργανα.
Το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα Το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα
Ορισμένες από τις πιο σημαντικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εφηβείας είναι οι αλλαγές στα αναπαραγωγικά όργανα. Ορισμένες από τις πιο σημαντικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εφηβείας είναι οι αλλαγές στα αναπαραγωγικά όργανα.
Ας γνωρίσουμε καλύτερα το αναπαραγωγικό σύστημα! Ας γνωρίσουμε καλύτερα το αναπαραγωγικό σύστημα!
Μπορείς να ονομάσεις το κάθε όργανο; Οι παρακάτω πίνακες θα σε βοηθήσουν!
Μήτρα Μήτρα
Σάλπιγγες Σάλπιγγες
Ωοθήκες Ωοθήκες
Ωάρια Ωάρια
Ενδομήτριο Ενδομήτριο
Τράχηλος Τράχηλος
Κόλπος Κόλπος
Τι ισχύει για τα κορίτσια! Τι ισχύει για τα κορίτσια!
Μπορείς να ονομάσεις το κάθε όργανο; Οι παρακάτω πίνακες θα σε βοηθήσουν! Μπορείς να ονομάσεις το κάθε όργανο; Οι παρακάτω πίνακες θα σε βοηθήσουν!
Το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα Το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα
Το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα Το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα
Το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα Το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα