Η ποιότητα P&G επιστρέφει!

Η προωθητική ενέργεια ισχύει για αγορές προϊόντων P&G από 20 Ιουνίου 2024.

Πώς πρέπει να φαίνεται η φωτογραφία της απόδειξης:

Μια φωτογραφία ολόκληρης της απόδειξης που είναι ευανάγνωστη.

Οι σαρωμένες αποδείξεις δεν γίνονται δεκτές. Μην περιλαμβάνετε τα προσωπικά σας στοιχεία στην απόδειξη.