Επιστροφή χρημάτων στα αγαπημένα σας προϊόντα

Πώς πρέπει να φαίνεται η φωτογραφία της απόδειξης:

Μια φωτογραφία ολόκληρης της απόδειξης που είναι ευανάγνωστη.

Οι σαρωμένες αποδείξεις δεν γίνονται δεκτές. Μην περιλαμβάνετε τα προσωπικά σας στοιχεία στην απόδειξη.