Πριν ξεκινήσετε το καθάρισμα, μάθετε για τη διαφορά μεταξύ επικινδυνότητας και κινδύνου.


Σπίτι
5/10/2018
Τι θα κάναμε εμείς οι γυναίκες χωρίς όλα αυτά τα εκπληκτικά προϊόντα καθαρισμού που μας βοηθούν να κάνουμε τις δουλειές του σπιτιού γρήγορα και αποτελεσματικά; Το μυστικό κρύβεται στη χημική τους σύνθεση που μας βγάζει ασπροπρόσωπες.

Παρά το γεγονός ότι τα προϊόντα αυτά είναι ασφαλή για χρήση, καθώς έχουν περάσει από αυστηρούς ελέγχους και έχουν πάντα ετικέτες με απλές και εύκολα κατανοητές οδηγίες, υπάρχουν διάφοροι βαθμοί «επικινδυνότητας» και διάφορα επίπεδα «κινδύνου». Επομένως, είναι σημαντικό να μπορούμε να κατανοήσουμε το ακριβές νόημα της ορολογίας που χρησιμοποιείται όταν έχουμε να κάνουμε με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας διαφόρων χημικών συστατικών. Για παράδειγμα, πολλοί χρησιμοποιούν τους όρους «επικινδυνότητα» και «κίνδυνος» σαν να είναι ταυτόσημοι. Στην πραγματικότητα, όμως, έχουν πολύ διαφορετική σημασία.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ είναι:
ο τρόπος με τον οποίο ένα αντικείμενο ή μια κατάσταση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία ή/και στο περιβάλλον

ΕΚΘΕΣΗ:
Ο βαθμός στον οποίο ο πιθανός αποδέκτης της βλάβης εκτίθεται ή μπορεί να επηρεαστεί από την επικινδυνότητα

=

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η πιθανότητα να επέλθει όντως βλάβη

Για τη σωστή διαχείριση του κινδύνου, οι παραγωγοί προϊόντων που περιέχουν χημικά συστατικά λαμβάνουν υπόψη τους τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις αξιολογήσεις κινδύνου κατά τη δημιουργία της εκάστοτε χημικής σύνθεσης. Με βάση αυτά τα συμπεράσματα, προσδιορίζουν το πώς μπορεί να μειωθεί ο κίνδυνος και ενημερώνουν τους πελάτες τους και τους τελικούς καταναλωτές σχετικά με το πώς να χρησιμοποιούν το εκάστοτε προϊόν με ασφάλεια και ποια μέτρα πρέπει να πάρουν για να περιορίσουν τον κίνδυνο. Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται με διάφορους τρόπους, όπως μέσα από την ιστοσελίδα του εκάστοτε παραγωγού του προϊόντος, μέσω γραμμής εξυπηρέτησης πελατών ή ακόμη και μέσω της ετικέτας και της συσκευασίας του προϊόντος.

Επομένως, διαβάστε με προσοχή τις ετικέτες των προϊόντων που χρησιμοποιείτε πριν ξεκινήσετε το καθάρισμα για να ξέρετε τι πρέπει να περιμένετε καθώς και τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση έκθεσης στις χημικές ουσίες που αυτά περιέχουν.