Οι top συμβουλές για ένα ασφαλές σπίτι.


Σπίτι
4/10/2018
Μόνο ένα καθαρό σπίτι αποτελεί υγιεινό περιβάλλον διαβίωσης, αλλά το καθάρισμα πρέπει να γίνεται με προσοχή προκειμένου ο χώρος σας να είναι ταυτόχρονα και ασφαλής.

Είναι σημαντικό να έχετε πάντα κατά νου την ασφάλεια της οικογένειάς σας όταν χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε προϊόντα οικιακού καθαρισμού. 

Ακολουθήστε τις συμβουλές μας και κάντε το σπίτι σας ένα ασφαλές περιβάλλον για όλη την οικογένεια.

  • Φροντίστε να διαβάζετε πάντα προσεκτικά και να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσεως που αναγράφονται στις ετικέτες των προϊόντων, ειδικά αν πρόκειται για προϊόντα που περιέχουν χημικά
  • Να διαβάζετε πάντα προσεκτικά τις ετικέτες των προϊόντων καθαρισμού, ώστε να ξέρετε τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση έκθεσης σε αυτά. Αυτό θα σας βοηθήσει επίσης στην αποτελεσματικότερη χρήση του προϊόντος
  • Όλα τα προϊόντα οικιακού καθαρισμού πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο μακριά από παιδιά
  • Να βεβαιώνεστε πάντα ότι κλείνετε καλά το κάθε προϊόν μετά τη χρήση
  • Να διατηρείτε όλα τα προϊόντα στις αρχικές τους συσκευασίες χωρίς να πειράξετε τις ετικέτες τους
  • Μην αποθηκεύετε άλλα προϊόντα στις άδειες συσκευασίες. Πετάξτε τις, όπως ορίζουν οι οδηγίες χρήσεως των προϊόντων!
  • Να είστε πάντα προσεκτικές κατά τη χρήση προϊόντων οικιακού καθαρισμού και να φροντίζετε τα χέρια σας να είναι στεγνά
  • Σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης σε κάποιο προϊόν οικιακού καθαρισμού, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας

Και μην ξεχνάτε: η πρόληψη αποτελεί την καλύτερη προσέγγιση για ένα ασφαλές σπίτι.