Διαβάζετε τις ετικέτες πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα καθαρισμού; Θα έπρεπε.


Σπίτι
4/10/2018
Η πιο σημαντική συμβουλή που θα έπρεπε να δίνουν οι κατασκευαστές απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων είναι και η πιο απλή: παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα την ετικέτα πριν από τη χρήση. Να γιατί.

Αν διαβάζετε με προσοχή και ακολουθείτε κατά γράμμα τις οδηγίες των κατασκευαστών, μπορείτε να προστατεύετε τον εαυτό σας και το περιβάλλον, και παράλληλα να εξασφαλίζετε τις βέλτιστες επιδόσεις του προϊόντος. Οι ετικέτες περιλαμβάνουν επίσης οδηγίες σε περίπτωση ατυχήματος.

Για να εξοικονομήσετε χρόνο και κόπο, παραθέτουμε ένα σύντομο οδηγό σχετικά με το είδος των πληροφοριών και των επισημάνσεων που μπορεί να συναντήσετε στην ετικέτα. Οι φράσεις και τα εικονίδια που ακολουθούν (και μπορεί να αναγράφονται σε συσκευασίες απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων) πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη.

Κρατείστε το προϊόν μακριά από παιδιά.

Αποφύγετε επαφή με τα μάτια.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό. 

Ξεπλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση.

Ευαίσθητο ή κατεστραμμένο δέρμα

Άτομα με ευαίσθητο ή κατεστραμμένο δέρμα θα πρέπει να αποφεύγουν την παρατεταμένη επαφή με το προϊόν.

Μην το καταπίνετε.

Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό σας.

Μην μεταγγίζετε το περιεχόμενο σε άλλο περιέκτη.

Μην το αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα.

Εξαερίζετε το χώρο μετά από κάθε χρήση.

Μεταφέρετε το περιεχόμενο του ανταλλακτικού μόνο στον αρχικό περιέκτη.

 

Χρησιμοποιείστε το με στεγνά χέρια.

Κλείστε το καπάκι προσεκτικά.

Κλείστε τη σακούλα προσεκτικά.

Μην προσπαθήσετε να το τρυπήσετε, σπάσετε ή κόψετε.

Δεν είναι προτιμότερο να καθαρίζετε, και παράλληλα να ξέρετε ότι όλοι και όλα γύρω σας είναι ασφαλή;