Οι στόχοι μας για ένα καλύτερο μέλλον


Οικογένεια
5/08/2021
Στην P&G δεσμευόμαστε να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία, μικρή ή μεγάλη, για να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο!

Η μείωση των εκπομπών ρύπων εξακολουθεί να αποτελεί βασική προτεραιότητά μας. Αναγνωρίζοντας ότι η επόμενη δεκαετία θα είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτάχυνση της προόδου όσον αφορά την κλιματική αλλαγή παγκοσμίως, υπερβαίνουμε τον στόχο που είχαμε θέσει για μείωση στο μισό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, υιοθετώντας επιπρόσθετες «φυσικές λύσεις» για την κλιματική αλλαγή. Οι στόχοι μας για τη δεκαετία προβλέπουν ήδη τη μείωση κατά 50% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητές μας και την κάλυψη του 100% των αναγκών μας σε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές – στόχοι που από τη μέχρι σήμερα πορεία φαίνονται εφικτοί.

 

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε πάνω σε λύσεις αιολικής, ηλιακής και γεωθερμικής ενέργειας προκειμένου να επιταχύνουμε ακόμη περισσότερο τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές. Όλες αυτές οι ενέργειες, οι οποίες θα συνεχιστούν και μετά το 2030, ακολουθούν τις οδηγίες που υπαγορεύει η επιστημονική κοινότητα προκειμένου να συμβάλλουμε με τις απαιτούμενες δράσεις και στο βαθμό που μας αναλογεί, στον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ωστόσο, οι λύσεις που προσφέρει η τεχνολογία σήμερα, δεν επιτρέπουν την πλήρη εξάλειψη των εκπομπών ρύπων έως το 2030. Με τις περαιτέρω επενδύσεις μας σε φυσικές λύσεις για την κλιματική αλλαγή, θα επιταχύνουμε τα αποτελέσματά μας σε αυτό το διάστημα! 

 

Ο Κρίσιμος Ορίζοντας Δράσης

Πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν ότι παγκοσμίως δεν έχει σημειωθεί η απαιτούμενη πρόοδος στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η επόμενη δεκαετία θα είναι καθοριστικής σημασίας για να περιορίσουμε την μέση αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5°C. Εάν δεν καταφέρουμε να μειώσουμε τις εκπομπές πριν το τέλος της δεκαετίας, η επίτευξη αυτού του στόχου θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Έως το 2050, οι εκπομπές άνθρακα πρέπει να μειωθούν σε μηδενικά ή σχεδόν μηδενικά επίπεδα. Εάν δεν αναλάβουμε δράση τώρα, διακινδυνεύουμε την επίτευξη των στόχων της διεθνούς Συμφωνίας του Παρισιού και μαζί, το μέλλον των επόμενων γενεών. 

«Βιώνουμε ήδη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και πρέπει να δράσουμε άμεσα», δήλωσε ο David Taylor, Chairman, President και CEO της P&G. «Μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα και επενδύοντας σε φυσικές λύσεις για την κλιματική αλλαγή, θα επιτύχουμε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα για τη δεκαετία σε όλες τις δραστηριότητές μας και θα συμβάλουμε στην προστασία των ευάλωτων οικοσυστημάτων και τοπικών κοινωνιών ανά τον κόσμο».

 

«Φυσικές λύσεις» για την κλιματική αλλαγή: «Η φύση μπορεί από μόνη της να λύσει έως και το ένα τρίτο του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής».

Σε παγκόσμιο επίπεδο, θα συνεργαστούμε με τις οργανώσεις Conservation International και WWF, προκειμένου να εντοπίσουμε και να χρηματοδοτήσουμε δράσεις για την προστασία, ενίσχυση και αποκατάσταση ιδιαίτερα σημαντικών οικοσυστημάτων, όπως είναι τα δάση, οι υγροβιότοποι, οι εκτάσεις χαμηλής βλάστησης και τα έλη. Εκτός από την απορρόφηση των αερίων του άνθρακα, ένα σημαντικό στοιχείο των «φυσικών λύσεων» είναι η δυνατότητα να εξασφαλίσουμε σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη τα οποία όχι μόνο θα προστατέψουν τη φύση, αλλά θα βελτιώσουν τη ζωή των τοπικών κοινωνιών. Θα επιδιώξουμε να εντοπίσουμε, να μετρήσουμε και να αναδείξουμε τα παράλληλα οφέλη που προκύπτουν από αυτή την επένδυση της εταιρείας.

 

«Η φύση πρέπει να αποτελεί σημαντικό στοιχείο κάθε στρατηγικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης», δήλωσε ο Δρ. M. Sanjayan, CEO της Conservation International. «Οι έρευνες καταδεικνύουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας για την κλιματική αλλαγή, εάν δεν προστατεύσουμε και ενισχύσουμε τα πλούσια σε άνθρακα οικοσυστήματα και εάν δεν μεριμνήσουμε για τη βελτίωση της διαχείρισής τους. Εάν υλοποιηθούν με τον σωστό τρόπο, αυτές οι προσπάθειες μπορούν να πετύχουν το ένα τρίτο της συνολικής απαιτούμενης μείωσης εκπομπών ρύπων μέσα στην επόμενη δεκαετία και, κυρίως, να στηρίξουν τον βιοπορισμό των τοπικών κοινοτήτων. Μας δίνει ιδιαίτερη χαρά η συνεργασία μας με την Procter & Gamble για την προστασία της φύσης στο πλαίσιο μιας επένδυσης που θα ωφελήσει τον άνθρωπο και τον πλανήτη».

«Εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία, συνεργαζόμαστε με την P&G για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία των δασών. Το μέγεθος της Εταιρίας της εξασφαλίζει τη δυνατότητα να επιτευχθούν αποτελέσματα σε μεγάλη κλίμακα», δήλωσε ο Carter Roberts, Πρόεδρος και CEO της WWF για τις ΗΠΑ. «Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι αυτή η πρόοδος δεν αγγίζει μόνο το αποτύπωμα της ίδιας της εταιρείας. Η P&G ήταν από τα πρώτα μέλη της πρωτοβουλίας «Renewable Energy Buyers Alliance», η οποία έχει βοηθήσει στην αύξηση αγοράς ανανεώσιμης ενέργειας από τις επιχειρήσεις στις ΗΠΑ. Η σημερινή ανακοίνωση σηματοδοτεί περαιτέρω πρόοδο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προστασίας της φύσης όχι μόνο για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα αλλά και για την προστασία της ζωής στον πλανήτη. Προσβλέπουμε στη συνεργασία μας με την P&G για να υλοποιήσουμε αυτές τις νέες δεσμεύσεις μέσα στην επόμενη δεκαετία».

 

Τα προϊόντα μας πρωτοστατούν στις προσπάθειες για να μειώσουμε το αποτύπωμα του άνθρακα και να υιοθετήσουμε καλύτερες συνήθειες για το περιβάλλον

Η δέσμευσή μας να ξεπεράσουμε τους στόχους μείωσης εκπομπών που με βάση τα επιστημονικά δεδομένα αναλογούν στην κλίμακα των δραστηριοτήτων μας είναι σημαντική, αλλά δεν θα περιοριστούμε σε αυτή. Για περισσότερα από είκοσι χρόνια, έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο στην επιστημονική κατανόηση και τεκμηρίωση της Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής των προϊόντων μας, με στόχο την σε βάθος κατανόηση των εκπομπών που προκύπτουν από την εφοδιαστική αλυσίδα και τη χρήση των προϊόντων μας από τους καταναλωτές. Τα προϊόντα μας φθάνουν σε πέντε δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και αυτή η κλίμακα γεννά ευθύνη για εμάς ώστε να βοηθήσουμε τους καταναλωτές να μειώσουν το δικό τους αποτύπωμα άνθρακα μέσα από προϊόντα που εξοικονομούν ενέργεια, νερό και φυσικούς πόρους.

 

  • Περισσότερο από το 60% του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ενός απορρυπαντικού πλυντηρίων ρούχων σχετίζεται με τη χρήση του και κυρίως με την ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του νερού. Επί σειρά ετών το Ariel επενδύει σε τεχνολογίες που επιτρέπουν εξαιρετικά αποτελέσματα σε χαμηλές θερμοκρασίες και ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να επιλέγουν προγράμματα πλύσης στους 30 βαθμούς. Στόχος είναι, το 70% των πλύσεων να γίνεται σε προγράμματα χαμηλής θερμοκρασίας και ήδη έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος την τελευταία δεκαετία χάρη στα προγράμματα εκπαίδευσης των καταναλωτών. Εκτιμούμε ότι, από το 2015, περίπου 15 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι διοξειδίου του άνθρακα έχουν εξοικονομηθεί από το περιβάλλον ως αποτέλεσμα της αυξημένης χρήσης των προγραμμάτων πλύσης με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στην απόσυρση τριών εκατομμυρίων αυτοκινήτων από τους δρόμους.

     

  • Καταρρίπτοντας έναν μύθο, προϊόντα όπως το Fairy αποδεικνύουν στους καταναλωτές ότι το πλυντήριο πιάτων επιτυγχάνει μεγαλύτερη εξοικονόμηση νερού και ενέργειας σε σύγκριση με το πλύσιμο των πιάτων στο χέρι. Με τις κάψουλες πλυντηρίου πιάτων Fairy, ο καταναλωτής αποφεύγει το στάδιο της πρόπλυσης και εξοικονομεί νερό αλλά και ενέργεια. Την ίδια στιγμή χάρη στην αποτελεσματικότητά του στην αφαίρεση του λίπους, το υγρό καθαριστικό πιάτων Fairy συμβάλλει στην εξοικονόμηση νερού και ενέργειας. Μειώνοντας τη θερμοκρασία του νερού κατά 20°C, οι καταναλωτές μπορούν σε κάθε πλύση να μειώνουν έως και στο μισό το διοξείδιο του άνθρακα που αντιστοιχεί σε κάθε πλύση.

 

«Ο ρόλος μας είναι να αναδείξουμε ότι ένας τρόπος ζωής βασισμένος σε μειωμένες εκπομπές ρύπων αποτελεί  εφικτή, προσιτή και επιθυμητή επιλογή για όλους», δήλωσε η Virginie Helias, Chief Sustainability Officer της P&G. «Έχουμε ευθύνη να προστατεύουμε τα αποθέματα άνθρακα και να επενδύσουμε σε λύσεις που δίνουν νέα πνοή στον πλανήτη. Και οι ίδιοι οι καταναλωτές θέλουν να κάνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ως εταιρεία, αγγίζουμε  με τα προϊόντα μας πέντε δισεκατομμύρια ανθρώπους και προσπαθούμε καθημερινά να κάνουμε τη διαφορά, ενθαρρύνοντας την υπεύθυνη κατανάλωση με αποτελεσματικά προϊόντα τα οποία διευκολύνουν τον καταναλωτή να υιοθετήσει νέες καλύτερες, για το περιβάλλον, συνήθειες».

 

Στόχος, αλλά και ευθύνη μας, είναι να αξιοποιούμε κάθε μέρα οποιαδήποτε ευκαιρία έχουμε για να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο!