Μειώνουμε το αποτύπωμα της εφοδιαστικής μας αλυσίδας


Οικογένεια
5/08/2021
Στην P&G κάνουμε συνειδητές επιλογές για να βελτιώσουμε το αποτύπωμα της εφοδιαστικής μας αλυσίδας!

Με στόχο μας να κάνουμε την κάθε μέρα καλύτερη, αλλά και να γινόμαστε και εμείς οι ίδιοι καλύτεροι, κάνουμε συνειδητές επιλογές και κινήσεις, ώστε να μειώσουμε το αποτύπωμα της εφοδιαστικής μας αλυσίδας. Η διαχείριση του δικτύου μας εκτείνεται σε όλη τη διαδικασία μεταφοράς και αποθήκευσης, μέχρι να φτάσουν τα προϊόντα μας…σπίτι σας! Έτσι, μειώνουμε σταδιακά το αποτύπωμα των προμηθευτών μας, των αγοραστών και των μονάδων παραγωγής - προμηθευόμενοι βιώσιμα υλικά και διερευνώντας νέα επιχειρηματικά μοντέλα για την προώθηση κυκλικών λύσεων, βασισμένων στην επαναδημιουργία και την αποκατάσταση.

Οι στόχοι μας περιλαμβάνουν τη χρήση 100% ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά το ήμισυ στις εγκαταστάσεις της P&G, αλλά και ανάπτυξη τουλάχιστον 10 σημαντικών εταιρικών συνεργασιών εφοδιαστικής αλυσίδας για την προώθηση της κυκλικότητας στο κλίμα, το νερό ή τα απόβλητα. Παράλληλα, οι εγκαταστάσεις μας θα αυξήσουν κατά 35% την απόδοση του νερού σε τουλάχιστον 5 δισεκατομμύρια λίτρα από κυκλικές πηγές. Για παράδειγμα, το Fairy παρασκευάζεται σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν 100% ανακυκλώσιμη ηλεκτρική ενέργεια κατά τη διαδικασία παραγωγής, ενώ χάρη στην εξαιρετικά συμπυκνωμένη σύνθεσή του, χρησιμοποιούμε μικρότερες συσκευασίες, γεγονός που αποσκοπεί στην εξοικονόμηση χώρου και σε λιγότερα φορτηγά στο δρόμο.

Μειώνοντας το αποτύπωμα της εφοδιαστικής μας αλυσίδας, συνεχίζουμε την προσπάθεια να επιτύχουμε μετρήσιμο θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κοινωνία, προς το στόχο μας για ένα καλύτερο αύριο!