Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στην P&G έχουμε στόχο καθημερινά να αξιοποιούμε οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη ευκαιρία & να γινόμαστε δύναμη θετικής αλλαγής και ανάπτυξης για να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο! Σκοπός μας να γινόμαστε όλοι μαζί… καλύτεροι!