Πράσινο και μπλε φόντο με κείμενο για 100% ανακυκώσιμο υλικό στις συσκευασίς  Viakal