Καθημερινή προστασία, αίσθηση στεγνότητας, άνεση, έλεγχος οσμών