Μαζί προσφέρουμε!


Ευ Ζην
16/12/2019
Η P&G και η ΑΒ Βασιλόπουλος σε μία κοινή προσπάθεια για το περιβάλλον! Απομακρύναμε σχεδόν 6 τόνους απορριμμάτων και συνεχίζουμε!

I sea infographic I sea infographic