ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “TRUTH & DARE”

Ονοματεπώνυμο Περιοχή Δώρο
Χατζηδιακου Αντιοπη Περιστέρι iPhone 6s
Σερβου Ελενη Αμπελόκηποι iPhone 6s
Φειζουλα Χρηστος Παλαιο Φάληρο iPad mini 4 16GB
Δεμερτζη Μαρια Βόλος Apple watch

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “TRUTH & DARE”

 

1. Η ενέργεια

1) Oι εταιρείες ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε., και Centrade S.C. CENTRADE INTEGRATED S.R.L με έδρα τη Ρουμανία, Λεωφόρο Serban Voda 133, Central Business Park, Buildings D-E, ισόγειο, τομέας 4, (εφεξής καλούμενες Διοργανώτριες εταιρείες),  σε συνεργασία με τις εταιρείες ΜΑΪΝΤ ΧΑΝΤΕΡ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ, που εδρεύει στη Λεωφόρο Πεντέλης 70, 152 34 Χαλάνδρι και MEN IN BLACK με έδρα στην Ρουμανία,-Otopeni City, οδό  Nichita Stanescu 22, 1ος όροφος, 1η αίθουσα, περιφέρεια Ilfov και η οποία διαθέτει παράρτημα στο Βουκουρέστι,-οδό Stroe Postelnicul 4A, 2ο διαμέρισμα, (εφεξής «Διαφημιστικές») διοργανώνουν προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο «Truth & Dare» [εφ’ εξής το «Πρόγραμμα»], στα πλαίσια προώθησης και διανομής των προϊόντων και των υπηρεσιών της ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με τους ακόλουθους Αναλυτικούς Όρους, οι οποίοι θα κατατεθούν στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Ελένη Καρκανοπούλου [εφεξής η «Συμβολαιογράφος»] κατά το χρονικό διάστημα από 28/11/2016 έως και 19/05/2017.

Η MEN IN BLACK αναθέτει στην MIND HUNTER την υλοποίηση της εν λόγω ενέργειας με δειγματοδιανομή με προωθητικές ομάδες σε επιλεγμένα Πανεπιστήμια της Ελλάδας σε πρωτοετείς φοιτητές και την επικοινωνία με τους νικητές του διαγωνισμού «Truth & Dare» [εφ’ εξής το «Πρόγραμμα»]. Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε κρατικά Πανεπιστήμια και ιδιωτικά κολλέγια σε όλη την Ελλάδα.

Η PROCTER & GAMBLE, επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί  μονομερώς τους παρόντες όρους ή/και να παρατείνει τη διάρκεια του Προγράμματος. H τυχόν παράταση της διάρκειας του Προγράμματος ή η μεταβολή των παρόντων όρων θα πραγματοποιείται με κατάθεση στη Συμβολαιογράφο και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η PROCTER & GAMBLE δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

Περιγραφή ενέργειας: Προωθήτριες θα προσεγγίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές και θα τους προσφέρουν δείγματα των προϊόντων της «PROCTER & GAMBLE» και ειδικότερα στους άνδρες θα δίνονται ανδρικά προϊόντα (Gillette & Head & Shoulders) και αντίστοιχα στις γυναίκες (Pantene και Always). Επιπλέον θα τους ζητείται η συμμετοχή στην εν λόγω κλήρωση, ανεξάρτητα του έτους φοίτησης τους, με την συμπλήρωση των στοιχείων τους μέσω της ειδικής εφαρμογής, στην οποία θα υπάρχουν όροι, όπου οι φοιτητές θα αποδέχονται την χρήση ή μη των στοιχείων τους για μελλοντική αποστολή ενημερωτικού υλικού.

 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα,  έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών, είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία και είναι φοιτητές σε ένα από τα Πανεπιστήμια που θα πραγματοποιηθεί το προωθητικό πρόγραμμα.

 

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της PROCTER & GAMBLE, της CENTRADE, της ΜEN IN BLACK και της MIND HUNTER, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

 

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 28/11/2016 έως και την 19/05/2017, ώρα 23:59 (περαιτέρω Στη «Λήξη του Διαγωνισμού»). H διάρκεια του Διαγωνισμού μπορεί να μεταβληθεί με βάση της ανάγκες της προωθητικής ενένέργειας.

 

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να καταχωρήσουν στο ειδικό πεδίο της φόρμας συμμετοχής το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης,  τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το φύλο τους. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που ενδεχομένως εμπορεύεται ο Διοργανωτής.

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η PROCTER & GAMBLE, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

 

6. Δείγματα προς δωρεάν διάθεση.

Τα δείγματα της ενέργειας (περαιτέρω τα «προϊόντα») που θα διανέμονται είναι:

Γυναικείο κοινό: ένα (1) Pantene σαμπουάν 75ml, ενα (1) πακέτο που περιέχει -  2 δείγματα Always Ultra Long,  3 δείγματα  Always Sensitive Super Plus και 3 Always dailies (σερβιετάκια)  & ένα (1) έντυπο Always ,  μία (1) κάρτα “Truth & Dare” Pantene και μία (1) κάρτα “Truth & Dare” Always .

Aνδρικό κοινό: μία (1) ξυριστική μηχανή Gillette proglide Fusion, ένα (1) σαμπουάν Head & Shoulders 75ml, μία (1) κάρτα “Truth & Dare” Head & Shoulders και μία κάρτα “Truth & Dare” Gillette.

Τα δείγματα Pantene σαμπουάν 75ml και Head & Shoulders σαμπουάν 75ml, για το γυναικείο και το αντρικό κοινό αντίστοιχα, δε θα διανέμονται από την αρχή του προωθητικού προγράμματος, λόγω της μειωμένης ποσότητας συνολικών δειγμάτων που υπάρχουν διαθέσιμα για τη συγκεκριμένη ενέργεια.

Το δείγμα είναι προσωπικό και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

 

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού/διαδικασία κλήρωσης. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της κλήρωσης. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 19/06/2017 στα γραφεία της ΜΑΪΝΤ ΧΑΝΤΕΡ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ.  Στην εν λόγω κλήρωση, για την ανάδειξη των νικητών, θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο www.epithimies.gr, οι δε νικητές θα ενημερωθούν από τον Διοργανωτή με σχετική τηλεφωνική επικοινωνία / μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

9. Δώρα του προγράμματος:

2 i-phone 6S οι δύο πρώτοι τυχεροί

1 ipad mini 3 16 GB ο τρίτος τυχερός

1 Apple watch ο τέταρτος τυχερός.

Για κάθε νικητή θα υπάρχουν πέντε επιλαχόντες

Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ή μεταβιβάζονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

Η PROCTER & GAMBLE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα κατά είδος ή και αριθμό με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών τυχερών.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την τηλεφωνική επαφή ή αποστολή σε αυτόν σχετικού γραπτού ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), ή κάποιος νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με τις Διαφημιστικές εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του νικητή θα καταλάβει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ.

 

10. Ευθύνη. Η Διαφημιστική δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα επεκτείνεται σε τυχαια γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

Η δε MIND HUNTER δεν φέρει καμία νομική ευθύνη αναφορικά με το διαγωνισμό και τη διαχείριση αυτού, καθώς και για τη συλλογή στοιχείων που προκύπτουν από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, καθώς δεν είναι αρμόδια για τη σύνταξη της βάσης δεδομένων αυτού.

Επίσης, η MIND HUNTER δεν έχει καμία ανάμειξη και ευθύνη στην αγορά και διάθεση των δώρων του διαγωνισμού, παρά μόνο την απόδοση τους στους νικητές της κλήρωσης.

Κατά την κλήρωση του διαγωνισμού η MIND HUNTER θα παρίσταται, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη στην ανάδειξη των νικητών.

Κατά την απόδοση των δώρων, την οποία θα πραγματοποιήσει η MIND HUNTER, οι νικητές (και επιλαχόντες) θα πρέπει να υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση, κατά την οποία θα πιστοποιούν ότι υπάρχει ταυτοπροσωπία μεταξύ του νικητή και του αποδέκτη του δώρου.

Η ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε. έχει τη συνολική νομική ευθύνη αναφορικά με το διαγωνισμό, τη διαχείριση αυτού, τη διαχείριση της βάσης δεδομένων και την κλήρωση, καθώς και το αποτέλεσμα αυτής.

11. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο.( www.epithimies.gr)

Οι Διαφημιστικές δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί στους νικητές σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, ή την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της PROCTER & GAMBLE, της ΜEN ΙN ΒLACK και των Διαφημιστικών παύει να υφίσταται. H PROCTER & GAMBLE, η ΜEN ΙN ΒLACK και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

Οι Συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην PROCTER & GAMBLE για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των social media). Έτσι, η PROCTER & GAMBLE επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το παρόν Πρόγραμμα για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση του Συμμετέχοντα ή αξίωση για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως για τους λόγους αυτούς.

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω σε σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της εταιρίας PROCTER & GAMBLE και των Διαφημιστικών.

Κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοσή τους, η PROCTER & GAMBLE δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί αποδέκτες των Δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της PROCTER & GAMBLE ή/και των Διαφημιστικών λόγω της χρήσης των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.

Κατά την διεξαγωγή του Προγράμματος δεν συλλέγονται στοιχεία που αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του ν. 2472/1997.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι νικητές, δεν πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα τότε αυτομάτως ακυρώνεται η συμμετοχή τους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα θα επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

12. Προσωπικά Δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της PROCTER & GAMBLE, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού και στην απόδοση του Δώρου σε αυτόν.

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι: 210-6840182.

 

13. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Η PROCTER & GAMBLE δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού του προωθητικού προγράμματος ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους του διαγωνισμού του προωθητικού προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

 

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

15. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.