Γιατί οι δύσκολες μέρες να μας δυσκολεύουν τη ζωή; Γιατί οι δύσκολες μέρες να μας δυσκολεύουν τη ζωή; Γιατί οι δύσκολες μέρες να μας δυσκολεύουν τη ζωή;