ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ON-LINE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Πάρε μέρος και διεκδίκησε 1 χτένισμα από τον hair stylist του Pantene, Tom Zois»

Η εταιρεία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» με έδρα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 47, Μαρούσι και αρ. ΓΕΜΗ 003818801000 (εφεξής η «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με την εταιρεία «47 Purity Street» με έδρα στην οδό Μαραθωνοδρόμου 74, Μαρούσι (εφεξής η «Purity») διοργανώνει προωθητική ενέργεια με ονομασία «Πάρε μέρος και διεκδίκησε 1 χτένισμα από τον hair stylist του Pantene, Tom Zois» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») που θα διεξαχθεί στον διαδικτυακό τόπο https://www.instagram.com/pantene.greece/ (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος») σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους.   

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα, είναι άνω των 18 ετών, και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής ο «Συμμετέχων»). 

2. Στον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται όσοι είναι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της Purity, οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού, οι σύζυγοι των εν λόγω εργαζομένων και τα πρόσωπα που έχουν συνάψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους εν λόγω εργαζομένους.

3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

4. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η ύπαρξη έγκυρου λογαριασμού χρήστη στο Instagram. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων εγγραφής του Instagram, την πολιτική απορρήτου και ασφαλείας αυτού για τα οποία η Διοργανώτρια και η Purity δεν φέρουν καμία ευθύνη. Ρητώς διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Purity ουδεμία σχέση έχουν με το νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται το Instagram, ότι ο Διαγωνισμός δεν επιχορηγείται από το Instagram, ούτε υποστηρίζεται ή διεξάγεται από αυτό, ούτε συνδέεται μαζί του. 

2. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, από την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 με έναρξη από τη στιγμή δημοσίευσης του περιεχομένου (post) σχετικά με τον παρόντα Διαγωνισμό, έως την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 και ώρα 11.59 μ.μ.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που έχουν στη διάθεσή τους η Διοργανώτρια και η Purity αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης της συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και την Purity ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

3. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

1. Για να θεωρηθεί κάποιος ως Συμμετέχων στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να ακολουθήσει (follow) τη σελίδα https://www.instagram.com/pantene.greece/στο Instagram, να κάνει like στο post και να προσθέσει με ετικέτα (tag) τα δύο (2) πρόσωπα που επιθυμεί στα σχόλια του post, υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση των εν λόγω προσώπων προκειμένου να προβεί στη συγκεκριμένη ανάρτηση.

Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα για μια (1) συμμετοχή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού με τον παραπάνω τρόπο και κατ’ επέκταση στην κλήρωση. Σε περίπτωση περισσότερων συμμετοχών του ίδιου Συμμετέχοντα, μόνο η πρώτη εξ αυτών θα λαμβάνεται υπόψη.


4. Δώρα.

Οι δύο (2) νικητές του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν από την κλήρωση που περιγράφεται στον όρο 5 με τυχαίο τρόπο και κερδίζουν από ένα (1) χτένισμα (εφεξής το «Δώρο») από τον hair stylist του Pantene, Tom Zois, που θα λάβει χώρα την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 12.00 μ.μ. έως 16.00 μ.μ. στο κατάστημα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ που στεγάζεται εντός του εμπορικού κέντρου «Avenue» (Λεωφ. Κηφισίας 41, Μαρούσι 151 23), στο Μαρούσι Αττικής.

Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. 

5. Τρόπος ανάδειξης των Νικητών.

1. Η ανάδειξη των Νικητών θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική κλήρωση που θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας «47 Purity Street» (Μαραθωνοδρόμου 74, Μαρούσι 151 24) την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος που διαθέτει η εταιρεία και το οποίο αποκλείει πιθανότητα ανθρώπινης παρέμβασης και εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας.

2. Θα κληρωθούν συνολικά δύο (2) τυχεροί Νικητές, καθώς και έξι (6) επιλαχόντες για την περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον Νικητή ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του ή η συμμετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων όρων.

3. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα https://www.instagram.com/pantene.greece/ την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023, με το όνομα που αντιστοιχεί στο προφίλ του Συμμετέχοντος μέσω του οποίου υποβλήθηκε η συμμετοχή. 

6. Ενημέρωση των Νικητών.

Οι τυχεροί Νικητές των Δώρων θα ειδοποιηθούν με μήνυμα στον Διαδικτυακό Τόπο και ειδικότερα με ανάρτηση σχολίου κάτω από το post του Διαγωνισμού. Μετά την ενημέρωση, ο κάθε Νικητής θα πρέπει να στείλει μέσω προσωπικού μηνύματος στο Διαδικτυακό Τόπο τα εξής στοιχεία του: όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας. Παράλληλα μέσω του ίδιου προσωπικού μηνύματος, θα τους δοθούν οδηγίες για την παραλαβή του Δώρου τους.

Σε περίπτωση που Νικητής του Δώρου δεν έχει επικοινωνήσει (με αποστολή των ανωτέρω στοιχείων του μέσω προσωπικού μηνύματος) μέχρι την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 και ώρα 11.59 π.μ., για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των λόγων ανωτέρας βίας) χάνει το δικαίωμα στο Δώρο και στην θέση του υπεισέρχεται ο πρώτος επιλαχών κατά τη σειρά της κλήρωσης, ο οποίος θα ειδοποιηθεί αντίστοιχα με μήνυμα στον Διαδικτυακό Τόπο και ειδικότερα με ανάρτηση σχολίου κάτω από το post του Διαγωνισμού.

Οι επιλαχόντες που θα κληθούν στη σειρά των Νικητών οφείλουν να επικοινωνήσουν (με αποστολή των ανωτέρω στοιχείων τους μέσω προσωπικού μηνύματος) μέχρι την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 και ώρα 11.59 π.μ.

Μετά την ημερομηνία αυτή (30.03.2023), η Διοργανώτρια και η Purity απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη για την απόδοση των Δώρων, διατηρούν δε το δικαίωμα να ακυρώσουν μη αποδοθέντα Δώρα είτε να τα διαθέσουν με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.  

Κανείς Συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός Νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν Δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως Νικητή στο Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό, ούτε θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού. 

Η άρνηση  αποδοχής του Δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου.

7. Παραλαβή του Δώρου.

1. Οι δύο (2) τυχεροί Νικητές των Δώρων θα χρειαστεί να παρασταθούν στο κατάστημα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, που στεγάζεται εντός του εμπορικού κέντρου «Avenue» (Λεωφ. Κηφισίας 41, Μαρούσι 151 23) στο Μαρούσι Αττικής, την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 12.00 μ.μ. έως 16.00 μ.μ. όπου ο hair stylist του Pantene, Tom Zois, θα επιμεληθεί από ένα (1) χτένισμα σε καθέναν απ’ αυτούς.

2. Η Διοργανώτρια και η Purity δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για την μεταφορά του Νικητή στο ανωτέρω κατάστημα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ. Η αποκλειστική ευθύνη μεταφοράς και τυχόν απαιτούμενα έξοδα αυτής βαραίνουν αποκλειστικά και μόνο τον κάθε Νικητή, ώστε να παραβρεθεί εγκαίρως και εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την απόδοση του Δώρου, μεταξύ 12.00 μ.μ. έως 16.00 μ.μ..

3. Για την απόδοση του Δώρου η Διοργανώτρια δικαιούται να εξακριβώνει με κάθε πρόσφορο μέσο την ταυτότητα και την ηλικία των προσώπων πριν την έναρξη της διαδικασίας. Ενδεικτικώς δικαιούται να ζητήσει επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου κατά την διακριτική της ευχέρεια, από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία.

4. Κατά τη διάρκεια της απόδοσης του Δώρου, ενδέχεται να υπάρξει φωτογράφιση ή/και βιντεοσκόπηση της διαδικασίας αλλά και των παρόντων Νικητών. Το σχετικό υλικό ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες προωθητικών σκοπών της Διοργανώτριας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της και σε εθνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Για το σκοπό αυτό και εφόσον συμφωνούν, οι Νικητές θα πρέπει να παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους, μέσω της Φόρμας Συγκατάθεσης για την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων που θα τους δοθεί προς συμπλήρωση με την άφιξή τους στο ανωτέρω κατάστημα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και προαπαιτείται της απόδοσης του Δώρου.

5. Ο κάθε Νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Η μη ορθή ή ελλιπής συμπλήρωση των στοιχείων ως ανωτέρω, παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια και την Purity καθ’ όλη την διάρκεια του παρόντος καθώς και μετά το τέλος αυτού να τον αποκλείσουν από τον Διαγωνισμό.  

6. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος. Κάθε Συμμετέχων μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συμμετοχή του από τον Διαγωνισμό.

8. Αποκλεισμός συμμετεχόντων. 

Σε περίπτωση χειραγώγησης ή τεχνικής παραβίασης της διαδικασίας συμμετοχής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης ή αθέμιτης πρακτικής, παραβίασης οποιουδήποτε εκ των παρόντων Όρων, της ισχύουσας νομοθεσίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου η Διοργανώτρια ή/και η Purity έχουν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση τους, να ακυρώσουν την συγκεκριμένη συμμετοχή, ακόμη και εκ των υστέρων, και να μην αναδείξουν τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα ως Νικητή. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω συμμετέχων χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο τίθεται στην διάθεση της Διοργανώτριας ή/και της Purity 

9. Περιορισμός Ευθύνης.

1. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, η Διοργανώτρια και η Purity δεν αναλαμβάνουν και  δεν  φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή και ατύχημα τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε Νικητής κατά τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό.

2. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Purity δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των Συμμετεχόντων κάτω από το post του Διαγωνισμού, για το οποίο αποκλειστικώς υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι οι Συμμετέχοντες.

3. Η Διοργανώτρια και η Purity δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε Νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων προθεσμιών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη τους περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

10. Τεχνικά Μέσα.

1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Purity δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Purity δεν θα ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

2. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας και της Purity.  

11. Δημοσιότητα Όρων - Τροποποιήσεις.

1. Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό είναι κατατεθειμένοι στη συμβολαιογράφο Αθηνών Άννα Ρήγα, Ακαδημίας 59 Αθήνα, τηλ. 210 3636518, και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε Συμμετέχων με δική του χρέωση. Επιπροσθέτως, έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού https://www.instagram.com/pantene.greece/.

2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει τα δώρα, ως και να ματαιώσει ή αναβάλει αυτόν με προηγούμενη ανακοίνωσή της στο Διαδικτυακό τόπο https://www.instagram.com/pantene.greece/, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο ή μέσο, κατά την διακριτική ευχέρεια της καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας. Ρητώς διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτές, η Διοργανώτρια και η Purity δεν φέρουν καμία ευθύνη σχετικά.

12. Προσωπικά Δεδομένα.

1. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού προϋποθέτει και καθιστά απαραίτητη την επεξεργασία εκ μέρους της Διοργανώτριας, προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και των Νικητών για τους σκοπούς της διεξαγωγής του Διαγωνισμού, της ανάδειξης των Νικητών και της απόδοσης των Δώρων και για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων των εν λόγω Εταιρειών, σύμφωνα πάντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο του διαγωνισμού είναι τα εξής:

Α. Για τους Συμμετέχοντες: Δημόσια στοιχεία του προφίλ τους στην εφαρμογή «Instagram» και δημόσια στοιχεία προφίλ των προσώπων που οι συμμετέχοντες έχουν προσθέσει με ετικέτα (tag) στην ανάρτησή τους κάτω από το post του Διαγωνισμού.

Β. Για τους Νικητές: Πλέον των ανωτέρω στοιχείων υπό Α., ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα κατά την συμπλήρωση της προ απαιτούμενης Φόρμας Συγκατάθεσης για την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, όπως αυτή περιγράφεται στον όρο 7.

Εφόσον δεν συμφωνείτε με την ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, παρακαλείσθε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.

2. Τα δεδομένα θα διατηρούνται από τη Διοργανώτρια για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών του παρόντος Διαγωνισμού και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με τους παρόντες Όρους. Τα δεδομένα που παραχωρήθηκαν στην «47 Purity Street», διαγράφονται σε 30 μέρες από την ολοκλήρωση  του Διαγωνισμού, εκτός εάν απαιτείται η περαιτέρω τήρησή τους για σκοπούς συμμόρφωσης της Διοργανώτριας ή της Purity με τις νόμιμες υποχρεώσεις τους (λ.χ. φορολογικές υποχρεώσεις), για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων τους, τηρουμένης πάντοτε της ισχύουσας νομοθεσίας ή αν έχετε δώσει τη σχετική, ρητή συγκατάθεσή σας. 

3. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων  την επεξεργασία που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, όπως αναφέρονται στους παρόντες Όρους, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των Νικητών του Διαγωνισμού και για την παράδοση των Δώρων.

4. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος Συμμετέχων επιθυμεί, δικαιούται να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των δεδομένων του οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση,  αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail)  απευθυνόμενος στην Διοργανώτρια στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contests@47puritystreet.com. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία. Περαιτέρω, οποιοσδήποτε το επιθυμεί μπορεί να υποβάλει ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@dpa.gr.

5. Αναφορικά με την προσθήκη με ετικέτα (tag) ενός τρίτου προσώπου στο πλαίσιο συμμετοχής στο Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες σε αυτόν οφείλουν να γνωρίζουν ότι η ενέργεια αυτή συνιστά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εν λόγω προσώπου, για την οποία οφείλουν να έχουν εξασφαλίσει κάθε τυχόν αναγκαία συγκατάθεση του προσώπου αυτού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επισκεφθείτε τη Δήλωση Απορρήτου μας στην διεύθυνση https://privacypolicy.pg.com/el/.

13. Γενικοί Όροι.

1. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει αποστέλλοντας e-mail στο contests@47puritystreet.com.  

2. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

3. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων τυχόν κριθεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.