Πάρε μέρος και διεκδίκησε 1 από τα 5 Χριστουγεννιάτικα δώρα από την Oral-B!


Γενικά
20/12/2021

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ON-LINE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Πάρε μέρος και διεκδίκησε 1 από τα 5 Χριστουγεννιάτικα δώρα από την Oral-B

Η εταιρεία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» με έδρα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 47, Μαρούσι και αρ. ΓΕΜΗ 003818801000 (εφεξής η «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με την «47 Purity Street» με έδρα στην οδό Μαραθωνοδρόμου 74, Μαρούσι και τηλ. 214 -6873660 (εφεξής η «Purity») διοργανώνει διαγωνι­σμό με ονομασία «Πάρε μέρος και διεκδίκησε 1 από τα 5 Χριστουγεννιάτικα δώρα από την Oral-B!» (εφεξής «Διαγωνισμός») στον διαδικτυακό τόπο https://www.instagram.com/oralb.gr (εφεξής ο Διαδι­κτυ­α­κός Τόπος) σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους.  

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος (εφεξής «Συμμετέχων») και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα, είναι άνω των 18 ετών, και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανό­­τητα.

2. Στον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται όσοι είναι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της Purity, οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύ­τε­ρου (Β΄) βαθμού, οι σύζυγοι των εν λόγω εργαζομένων και τα πρόσωπα που έχουν συνάψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους εν λόγω εργαζομένους.

3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ως ουδέ­ποτε πραγματοποιηθείσα.

4. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η ύπαρξη έγκυρου λογα­ρια­σμού χρήστη στο Instagram. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων εγγραφής του Instagram, την πολιτική απορρήτου και ασφα­λείας αυτού για τα οποία η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη. Ρητώς διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια ή/και η Purity ουδε­μία σχέση έχουν με το νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται το Instagram, ότι ο Δια­γωνισμός δεν επιχορηγείται από το Instagram, ούτε υποστηρίζεται ή διε­ξάγεται από αυτό, ούτε συνδέεται μαζί του.

2. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, από τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 έως το Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11.59 μ.μ., χωρισμένος σε πέντε (5) αυτοτελείς περιόδους (εφεξής η «Περίοδος») και με έναρξη για κάθε Περίοδο τη στιγμή δημοσίευσης του κάθε ανεξάρτητου περιεχομένου (post).

 • 1η Περίοδος: 20/12/2021 – 25/12/2021
 • 2η Περίοδος: 21/12/2021 – 25/12/2021

   

 • 3η Περίοδος: 22/12/2022 – 25/12/2021

   

 • 4η Περίοδος: 23/12/2021 – 25/12/2021

   

 • 5η Περίοδος: 24/12/2021 – 25/12/2021

   

  Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που έχουν στη διάθεσή τους η Διοργανώτρια και η Purity αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης, καθώς και ο χρόνος ενερ­γής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης της συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

  Συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρ­κειας του Διαγωνισμού ή/και της Περιόδου, θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επά­γο­νται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και την Purity ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

  3. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

  1. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να ακο­λουθήσει (follow) τη σελίδα oralb.gr στο Instagram, να κάνει like στο/στα post για το δώρο/δώρα που θέλει να διεκδικήσει και να προσθέσει με ετικέτα (tag) τα δύο (2) πρόσωπα που επιθυμεί στα σχόλια του/των post, υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση των εν λόγω προσώπων προκειμένου να προβεί στη συγκεκριμένη ανάρτηση.

  Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα για μια (1) συμμετοχή στο post της κάθε Περιόδου κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού με τον παραπάνω τρόπο και κατ’ επέκταση στην αντίστοιχη κλήρωση. Σε περίπτωση περισσότερων συμμετοχών του ίδιου συμμετέχοντα, μόνο η πρώτη εξ αυτών θα λαμβάνεται υπόψη.

   

  4. Δώρα.

  Οι πέντε (5) νικητές του Διαγωνισμού που θα αναδειχθούν από την κλήρωση που περιγράφεται στην παράγραφο 5 με τυχαίο τρόπο, θα κερδίσουν κατά αντιστοιχία με την Περίοδο στην οποία έχουν συμμετάσχει, τα ακόλουθα δώρα:

 • 1η Περίοδος: 20/12/2021 – 25/12/2021
  Ένα (1) σετ
  Oral-B που θα περιέχει:
  1
  x ORAL-B HΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ GENIUS X SILVER PINK 1X1

  1 x ORAL-B ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 3D WHITE LUXE CHARCOAL 1x75 ML

  1 x ORAL-B ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΝΗΜΑ 3D WHITE 35M 1X1 

  1 x ORAL-B ΣΤΟMΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 3D WHITE GLAM.SHINE 1X500ML

  1 x ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ

 • 2η Περίοδος: 21/12/2021 – 25/12/2021
  Ένα (1) σετ Oral-B που θα περιέχει:
  1
  x ORAL-B ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ GENIUS X BLACK 1X1

  1 x ORAL-B ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ GUM&ENAMEL ORIGINAL 1X75ML

  1 x ORAL-B ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΝΗΜΑ SATIN FLOSS 25M 1X1

  1 x ORAL-B ΣΤΟMΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ GUM & ENAMEL 500ML
  1 x ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ


 • 3η Περίοδος: 22/12/2022 – 25/12/2021

  Ένα (1) σετ Oral-B που θα περιέχει:
  1 x ORAL-B VITALITY KIDS FROZEN SP.EDIT. 1X1

  1 x ORAL B ΟΔ/ΚΡΕΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗ 3+ ΧΡ. 12Χ75ML
  1
  x ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ

   

 • 4η Περίοδος: 23/12/2021 – 25/12/2021

  Ένα (1) σετ Oral-B που θα περιέχει:

  1 x ORAL-B ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ VITALITY KIDS CARS 1X1

  1 x ORAL-B ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗ 3+ ΧΡ. 12Χ75ML
  1
  x ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ

 • 5η Περίοδος: 24/12/2021 – 25/12/2021

Ένα (1) σετ Oral-B που θα περιέχει:

1 x ORAL-B ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ iO8 MAGNETIC WHITE ALABASTER 1X1

1 x ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ

 

Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσ­ονται με χρή­ματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη που απαιτούνται για την παραλαβή και χρήση των Δώρων επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τους Νικητές.

5. Τρόπος ανάδειξης των Νικητών.

1. Η ανάδειξη των Νικητών θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική κλήρωση που θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας «47 Purity Street» (Μαραθωνοδρόμου 74, Μαρούσι 15124) με τη χρήση ηλεκτρο­νικού συστήματος που διαθέτει η εται­ρεία και το οποίο αποκλείει πιθανό­τητα ανθρώ­πινης παρέμβασης και εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας και συγκεκριμένα:

• Κλήρωση για την 1η Περίοδο: Δευτέρα 10/01/2022

Κλήρωση για την 2η Περίοδο: Τετάρτη 12/01/2022

Κλήρωση για την 3η Περίοδο: Παρασκευή 14/01/2022

Κλήρωση για την 4η Περίοδο: Δευτέρα 17/01/2022

Κλήρωση για την 5η Περίοδο: Τετάρτη 19/01/2022

2. Θα κληρωθούν για κάθε Περίοδο ένας (1) τυχερός Νικητής, καθώς και τρεις (3) επιλαχόντες για την περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του ή η συμμετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων όρων.

3. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο https://www.instagram.com/oralb.gr, με το όνομα που αντιστοιχεί στο προφίλ μέσω του οποίου έγινε η συμμετοχή και συγκεκριμένα:

• Ανακοίνωση για την 1η Περίοδο: Δευτέρα 10/01/2022

Ανακοίνωση για την 2η Περίοδο: Τετάρτη 12/01/2022

Ανακοίνωση για την 3η Περίοδο: Παρασκευή 14/01/2022

Ανακοίνωση για την 4η Περίοδο: Δευτέρα 17/01/2022

Ανακοίνωση για την 5η Περίοδο: Τετάρτη 19/01/2022

6. Ενημέρωση των Νικητών.

Οι τυχεροί Νικητές των Δώρων θα ειδοποιηθούν με μήνυμα στον Διαδικτυακό Τόπο και ειδικότερα με ανάρτηση σχολίου κάτω από το αντίστοιχο post της Περιόδου του Διαγωνισμού. Μετά την ενημέρωση, ο κάθε νικητής θα πρέπει να στείλει μέσω προσωπικού μηνύματος στο Διαδικτυακό Τόπο τα εξής στοιχεία του: όνομα, επώνυμο, τηλέ­φωνο επικοινωνίας και διεύθυνση.

Σε περίπτωση που νικητής του εκάστοτε Δώρου δεν έχει επικοινωνήσει (με αποστολή των ανωτέρω στοιχείων του μέσω προσωπικού μηνύματος) μέχρι την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου και ώρα 11.59 π.μ., για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας) χάνει το δικαίωμα στο Δώρο και στην θέση του υπεισέρχεται ο πρώτος επιλαχών κατά τη σειρά της κλήρωσης.

Οι αναπληρωτές νικητές οφείλουν να επικοινωνήσουν (με αποστολή των ανωτέρω στοιχείων του μέσω προσωπικού μηνύματος) μέχρι την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου και ώρα 11.59 π.μ.

Μετά την ημερομηνία αυτή (2.2.2022), οι Διοργανώτριες απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη για την απόδοση των Δώρων, διατηρούν δε το δικαίωμα να ακυ­ρώ­­σουν μη αποδοθέντα Δώρα είτε να τα διαθέσουν με οποια­δήποτε διαδικα­σία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

Κανείς συμμετέχων δεν θεω­ρεί­ται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν Δώρου σύμ­φωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση ονόματος προσώπου φερό­με­νου ως νικητή στο Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού δεν καθιστά το απο­τέ­λεσμα οριστικό, ούτε θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

Η άρνηση παραλαβής του Δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου.

7. Παραλαβή του Δώρου.

1. Tα Δώρα θα αποσταλούν στους νικητές από την «47 Purity Street», e-mail επικοινωνίας contests@47puritystreet.com. Για την παραλαβή του Δώρου η Διοργανώτρια δικαιούται να εξακριβώνει με κάθε πρόσφορο μέσο την ταυτότητα και την ηλικία των προσώπων πριν την παράδοση του Δώρου τους. Ενδεικτικώς δικαιούται να ζητήσει επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου κατά την διακριτική της ευχέρεια, από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία.

2. H αποστολή των Δώρων θα πραγματοποιηθεί έως τις 2 Απριλίου 2022.

8. Αποκλεισμός συμμετεχόντων.

Σε περίπτωση χειραγώγησης ή τεχνικής παραβίασης της διαδικασίας συμμε­το­χής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης ή αθέμιτης πρακτικής, παραβίασης οποιουδήποτε εκ των παρό­ντων Όρων, της ισχύουσας νομοθεσίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρί­του η Διοργανώτρια ή/και η Purity έχουν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση τους, να ακυ­ρώ­σουν την συγκεκριμένη συμμετοχή, ακόμη και εκ των υστέρων, και να μην αναδείξουν τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα ως νικητή. Στην περί­πτω­ση αυτή, ο εν λόγω συμμετέχων χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του επί του σχετι­κού Δώ­ρου, το οποίο τίθεται στην διάθεση της Διοργανώτριας ή/και της Purity και οποίες έχουν επίσης τη δυνατότητα, σε περίπτωση εκ των υστέρων ακύρωσης, να ζητήσουν από τον συμμετέχοντα την επιστροφή του Δώρου που τυχόν του έχει αποδοθεί ήδη.

9. Περιορισμός Ευθύνης.

1. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, η Διοργανώτρια ή/και η Purity δεν αναλαμβάνουν και  δεν  φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή και ατύχημα τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε νικητής κατά τη χρήση των Δώρων. Η Διοργανώτρια ή/και η Purity δεν θα φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, βλά­βης ή καταστροφής του Δώρου μετά την παράδοσή του στον δικαιούχο, ο δε δικαιούχος αποδέχεται ότι σε μία τέτοια περίπτωση αυτό δεν αντικαθίσταται.

2. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια ή/και η Purity δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για το περι­ε­χό­­μενο των αναρτήσεων των συμμετεχόντων κάτω από τα post του Διαγω­νισμού, για το οποίο αποκλειστικώς υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι οι συμμετέχοντες.

3. Η Διοργανώτρια ή/και η Purity δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσο­μέ­νων προθεσμιών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη τους περιορί­ζε­ται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

10. Τεχνικά Μέσα.

1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδια­φερόμε­νων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια ή/και η Purity δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρό­σβα­σης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφε­ρόμενο. Η πρόσβαση στο Διαδικτυ­α­κό Τόπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋπο­θέ­σεις και προ­δια­γραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια ή/και η Purity δεν θα ευθύ­νονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

2. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγω­νισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετά­δο­ση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μετα­βολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρ­χου­σας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Purity.  

11. Δημοσιότητα Όρων - Τροποποιήσεις.

1. Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό είναι κατατεθειμένοι στη συμβολαιο­γρά­φο Αθηνών Άννα Ρήγα, Ακαδημίας 59 Αθήνα, τηλ. 210 3636518, και ακρι­βές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση. Επιπροσθέτως, έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού https://www.instagram.com/oralb.gr.

2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει τα δώρα, ως και να ματαιώσει ή αναβάλει αυτόν με προηγούμενη ανακοίνωσή της στο Διαδικτυακό τόπο https://www.instagram.com/oralb.gr, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο ή μέσο, κατά την διακριτική ευχέρεια της καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας. Ρητώς διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτές, η Διοργανώτρια ή/και η Purity δεν φέρουν καμία ευθύνη σχετικά.

12. Προσωπικά Δεδομένα.

1. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού προϋποθέτει και καθιστά απαραίτητη την επεξεργασία εκ μέρους της Διοργανώτριας, προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και των νικητών για τους σκοπούς της διεξαγωγής του Διαγωνισμού, της ανάδειξης των νικητών και της απόδοσης των Δώρων και για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων των εν λόγω Εταιρειών, σύμφωνα πάντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο του διαγωνισμού είναι τα εξής:

Α. Για τους συμμετέχοντες: Δημόσια στοιχεία του προφίλ τους στην εφαρμογή «Instagram» και δημόσια στοιχεία προφίλ των προσώπων που οι συμμετέχοντες έχουν προσθέσει με ετικέτα (tag) στην ανάρτησή τους κάτω από τα post του Διαγωνισμού.

Β. Για τους νικητές: Πλέον των ανωτέρω στοιχείων υπό Α., ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση και στοιχεία ταυτότητας για την αποστολή των Δώρων.

Εφόσον δεν συμφωνείτε με την ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, παρακαλείσθε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.

2. Τα δεδομένα θα διατηρούνται από τη Διοργανώτρια για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών του παρόντος Διαγωνισμού και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με τους παρόντες Όρους. Τα δεδομένα που παραχωρήθηκαν στην «47 Purity Street» για την αποστολή του δώρου στους νικητές, διαγράφονται σε 30 μέρες από την ολοκλήρωση της αποστολής των δώρων, εκτός εάν απαιτείται η περαιτέρω τήρησή τους για σκοπούς συμμόρφωσης των Διοργανωτριών με τις νόμιμες υποχρεώσεις τους (λ.χ. φορολογικές υποχρεώσεις), για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων τους, τηρουμένης πάντοτε της ισχύουσας νομοθεσίας ή αν έχετε δώσει τη σχετική, ρητή συγκατάθεσή σας.

3. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.», όπως αναφέρονται στους παρόντες Όρους, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και για την παράδοση των Δώρων.

4. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος Συμμετέχων επιθυμεί, δικαιούται να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των δεδομένων του οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση,  αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail)  απευθυνόμενος στην «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contests@47puritystreet.com. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία. Περαιτέρω, οποιοσδήποτε το επιθυμεί μπορεί να υποβάλει ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@dpa.gr.

5. Αναφορικά με την προσθήκη με ετικέτα (tag) ενός τρίτου προσώπου στο πλαίσιο συμμετοχής στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες σε αυτόν οφείλουν να γνωρίζουν ότι η ενέργεια αυτή συνιστά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εν λόγω προσώπου, για την οποία οφείλουν να έχουν εξασφαλίσει κάθε τυχόν αναγκαία συγκατάθεση του προσώπου αυτού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδο­μένων παρακαλούμε επισκεφθείτε τη Δήλωση Απορρήτου μας στην διεύθυνση https://privacypolicy.pg.com/el/.

13. Γενικοί Όροι.

1. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμ­­με­τέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει αποστέλ­λο­­ντας e-mail στο contests@47puritystreet.com

2. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

3. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων τυχόν κριθεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.