Διαγωνισμός Oral-B Back to School


Γενικά
8/08/2023

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

«Διαγωνισμός Oral-B Back to School

23/08/2023- 30/09/2023

 

Η εταιρεία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» με έδρα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι, με αρ. ΓΕΜΗ 003818801000 (εφεξής η «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με τις εταιρείες: α) την εταιρεία «Numberly 1000mercis Group» με έδρα στην οδό Rue de Châteaudun 28, 75009, Παρίσι, τηλ. +33 01 49 49 06 60 (εφεξής η «Numberly»), β) την εταιρεία «Justsnap GMBH» με έδρα στην οδό Gontard 11, 10178, Βερολίνο (εφεξής η «Justsnap») και γ) την εταιρεία «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΕ» με έδρα στο Δήμο Βέροιας, ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΑΦΜ 095435619 αρ ΓΕΜΗ 21304526000, διοργανώνουν προωθητική ενέργεια με ονομασία «Διαγωνισμός Oral-B Back to School (εφεξής η «Ενέργεια»), που θα λάβει χώρα στο διαδικτυακό τόπο www.epithimies.gr (εφεξής ο «Διαδικτυακός τόπος») σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»).

 

1. Αποδοχή όρων και Δήλωση Απορρήτου 

Η συμμετοχή στην Ενέργεια και η απονομή δώρων, στο πλαίσιο αυτής, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή και τήρηση του συνόλου των παρόντων Όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως κατωτέρω προσδιορίζεται. Οι παρόντες Όροι έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.epithimies.gr στις 23/08/2023. 

Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους παρόντες Όρους δε θα πρέπει να συμμετέχει στην Ενέργεια.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα (εφεξής, ο «Συμμετέχων» ή οι «Συμμετέχοντες»).

2. Αγόρασαν οποιοδήποτε από τα συμμετέχοντα στην Ενέργεια προϊόντα, από οποιοδήποτε κατάστημα λιανικής πώλησης τροφίμων και προϊόντων οικιακής χρήσης (εξαιρούνται τα καταστήματα LIDL), φυσικό ή ηλεκτρονικό, οποιοδήποτε κατάστημα πώλησης ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών ειδών (φυσικό ή ηλεκτρονικό) και οποιοδήποτε φαρμακείο (φυσικό ή ηλεκτρονικό). 

3. Στην Ενέργεια δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της εταιρείας Numberly, της εταιρείας ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΕ, και της εταιρίας Justsnap, όπως και οι συγγενείς του πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού σε ευθεία και πλάγια γραμμή, οι σύζυγοι, καθώς και άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στην Ενέργεια κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχει κάποιος στην Ενέργεια είναι να είναι ήδη μέλος ή να προβεί σε εγγραφή στην ιστοσελίδα www.epithimies.gr συμπληρώνοντας τη σχετική Φόρμα Εγγραφής με τα παρακάτω στοιχεία:  Όνομα, Επώνυμο, e-mail, κωδικό πρόσβασης και την ημερομηνία γέννησης (υποχρεωτικά), καθώς και το φύλο (προαιρετικά).

3. Διάρκεια της Ενέργειας.

Η συνολική διάρκεια της Ενέργειας ξεκινά στις 23/08/23 και λήγει στις 30/09/23 (εφεξής η «Διάρκεια»). Οι Συμμετέχοντες δύνανται να προβαίνουν σε αγορές προϊόντων Oral-B παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα (όπως αυτά περιγράφονται στην ενότητα 5  των παρόντων όρων) από 23/08/23 έως  30/09/23 (εφεξής το «Διάστημα Αγορών») και η απόδειξη αγοράς, για να θεωρηθεί έγκυρη, πρέπει να ανέβει εντός δέκα (10) ημερών στον Διαδικτυακό τόπο www.epithimiespromo.gr από την ημερομηνία αγοράς, όπως αυτή αναφέρεται στο φορολογικό παραστατικό.

Καμία απόδειξη αγοράς δε θα γίνεται δεκτή μετά το πέρας των δέκα (10) ημερών. 

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που έχουν στη διάθεσή τους η Διοργανώτρια και η Justsnap αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης της Ενέργειας, βάσει της οποίας ορίζεται ο χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης της συμμετοχής στην Ενέργεια.

 

Συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρκειας της Ενέργειας θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

 

4. Τρόπος συμμετοχής

1. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να αγοράσουν οποιοδήποτε προϊόν Oral-B παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα από τα συμμετέχοντα προϊόντα που αναγράφονται παρακάτω στην Ενότητα 5. Στη συνέχεια θα πρέπει να επισκεφτούν τον Διαδικτυακό τόπο www.epithimiespromo.gr ή να σαρώσουν τον σχετικό QR κωδικό που θα τους οδηγήσει στον διαδικτυακό τόπο www.epithimiespromo.gr. Κατόπιν, και αφού διαβάσουν και αποδεχτούν τους Όρους της Ενέργειας, θα πρέπει να ανεβάσουν την απόδειξή τους και στη συνέχεια να εγγραφούν ως μέλη στην ιστοσελίδα www.epithimies.gr συμπληρώνοντας τη σχετική Φόρμα Εγγραφής, ή εάν είναι ήδη εγγεγραμμένοι να εισέλθουν στον λογαριασμό τους. 

2. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή, η απόδειξη αγοράς πρέπει να ανέβει στον Διαδικτυακό τόπο www.epithimiespromo.gr εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αγοράς, όπως αυτή αναφέρεται στο φορολογικό παραστατικό. Δελτία παραγγελίας, τιμολόγια και άλλα παραστατικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μόνο οι συμμετοχές με απόδειξη λιανικής αγοράς θεωρούνται έγκυρες. Η φωτογραφία της απόδειξης θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο την απόδειξη αγοράς και όχι τα προϊόντα, και αυτή να είναι ευανάγνωστη και όχι αποτέλεσμα σάρωσης. Κάθε φωτογραφία μπορεί να περιλαμβάνει μόνο μία απόδειξη αγοράς και μόνο μία απόδειξη αγοράς μπορεί να καταχωρείται ανά συμμετοχή. Η απόδειξη αγοράς θα πρέπει να πιστοποιεί την αγορά των συμμετεχόντων προϊόντων και ειδικότερα, να περιέχει εμφανώς ευανάγνωστα το κατάστημα, την ημερομηνία και ώρα έκδοσης, το όνομα του καταστήματος και του εκδότη, τον αριθμό απόδειξης, την περιγραφή των συμμετεχόντων προϊόντων που αγοράστηκαν καθώς και τη συνολική αξία της απόδειξης, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής. Η απόδειξη αγοράς που κατατέθηκε για τη συμμετοχή στην Ενέργεια δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη ενέργεια της P&G και αντιστρόφως. 

Εφόσον πραγματοποιηθεί το ανέβασμα της απόδειξης αγοράς, ένα μήνυμα πως έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία συμμετοχής καθώς και ο αριθμός αναφοράς της συμμετοχής θα εμφανιστούν στην οθόνη. Ο αριθμός αναφοράς της συμμετοχής θα αποσταλεί και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους Συμμετέχοντες στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις που η περιγραφή των προϊόντων που βρίσκονται στην απόδειξη αγοράς δεν αποδεικνύει ότι πρόκειται για συμμετέχοντα προϊόντα, ή η περιγραφή του προϊόντος δεν είναι επαρκής (π.χ. ‘ΕΙΔΟΣ 1’) τότε η Justsnap ενδέχεται να ζητήσει από το Συμμετέχοντα να ανεβάσει μια φωτογραφία της απόδειξης αγοράς μαζί με τα προϊόντα που αγόρασε, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση της αγοράς του συγκεκριμένου προϊόντος.

Κάθε Συμμετέχων (μοναδικό user id), που αντιστοιχεί σε μία μοναδική διεύθυνση email και έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης, μπορεί να συμμετάσχει μόνο με μία (1) απόδειξη. 

3. Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Η μη ορθή ή ελλιπής συμπλήρωση της φόρμας παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια καθ’ όλη την διάρκεια του παρόντος καθώς και μετά το τέλος αυτού να τον αποκλείσει από την Ενέργεια. 

4. Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια απαιτείται η αγορά τουλάχιστον ενός προϊόντος Oral-B παιδική οδοντόβουρτσα. Με τη συμμετοχή στην Ενέργεια, οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της Ενέργειας. 

5. Μόνον οι έγκυρες συμμετοχές έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην κλήρωση και να κερδίσουν δώρα. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα στο σύστημα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο σύστημα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία έναρξης της Ενέργειας μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης της Ενέργειας.

5. Συμμετέχοντα προϊόντα

Στην Ενέργεια συμμετέχουν τα παρακάτω προϊόντα Oral-B

 • ORAL B VITAL. PRO KIDS SPIDERMAN CASE

 • ORAL B VITALITY PRO KIDS SPIDERMAN

 • ORAL B VITALITY PRO KIDS FROZEN CASE

 • ORAL B VITALITY PRO KIDS FROZEN

 • ORAL B VITAL.KIDS SPIDERMAN SP.EDIT.

 • ORAL B VITALITY KIDS SPIDERMAN CLS

 • ORAL B VITALITY KIDS FROZEN SP.EDIT

 • ORAL B VITALITY KIDS STAR WARS CLS

 • ORAL B VITALITY KIDS FROZEN CLS

 

6. Δώρα.

1. Θα αναδειχθούν συνολικά 200 νικητές οι οποίοι κερδίζουν από ένα (1) σετ το οποίο περιλαμβάνει:

 • Μία (1) συσκευασία Disney 100y sticky notes

 • Μία (1) συσκευασία Disney 100y notebook

 • Μία (1) συσκευασία Disney 100y tote bag

 • Μία (1) συσκευασία Frozen 2 designs spiral notebook ή μία (1) συσκευασία Spiderman 2 designs spiral notebook

 • Μία (1) συσκευασία Spiderman 2 designs notebook ή μία (1) συσκευασία Frozen 2 designs notebook

 • Μία (1) συσκευασία Mickey - Minnie pencil case ή μία (1) συσκευασία Spiderman Beyond Amazing pencil case

2. Σε περίπτωση έλλειψης οποιουδήποτε από παραπάνω προϊόντα, η Διοργανώτρια διαφυλάσσει το δικαίωμα να αντικαταστήσει το εκάστοτε προϊόν με κάποιο άλλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.

3. Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

6. Τρόπος ανάδειξης των νικητών.

1. Η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική κλήρωση που θα λάβει χώρα στα γραφεία της «Numberly 1000mercis Group» (Rue de Châteaudun 28, Παρίσι, 75009), την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023, με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος που διαθέτει η ως άνω εταιρεία και το οποίο αποκλείει πιθανότητα ανθρώπινης παρέμβασης και εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας.

2. Θα κληρωθούν συνολικά διακόσοι (200) τυχεροί νικητές καθώς και διακόσοι (200) επιλαχόντες για την περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του ή η συμμετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων Όρων.

 

3. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο www.epithimies.gr την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023 και οι νικητές θα ειδοποιηθούν και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το όνομα και η πόλη του κάθε νικητή όπως έχει δηλωθεί κατά την συμπλήρωση της Φόρμας Εγγραφής στο www.epithimies.gr και της Φόρμας Συμμετοχής στην Ενέργεια αντίστοιχα, θα παραμείνουν αναρτημένα δημοσίως στο www.epithimies.gr  για διάστημα είκοσι (20) ημερών. Κάθε Συμμετέχων στην Ενέργεια ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων από την Διοργανώτρια.

4. Η άρνηση παραλαβής του Δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου.

5. Κανείς Συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής, παρά μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν του Δώρου, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. 

7. Ενημέρωση των νικητών.

Οι τυχεροί νικητές των Δώρων θα ειδοποιηθούν μέσω e-mail, όπου θα τους ζητηθεί να επιβεβαιώσουν σε Φόρμα Επικοινωνίας τα εξής στοιχεία: τη διεύθυνση, την πόλη και τον ταχυδρομικό κώδικα, απαραίτητα για να γίνει η αποστολή του Δώρου. Η επικοινωνία και η επεξεργασία των δεδομένων της Φόρμας Επικοινωνίας, θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία  «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.», email επικοινωνίας info@lifepcc.gr, η οποία ενεργεί ως Εκτελούσα την Επεξεργασία για λογαριασμό της Διοργανώτριας και της Numberly  (περισσότερες πληροφορίες στην Ενότητα 13 κατωτέρω). 

 

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους τυχερούς νικητές ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής τους εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της ανακοινώσεως, η συμμετοχή ακυρώνεται και ο τυχερός χάνει το δώρο του και στην θέση του υπεισέρχεται ο πρώτος επιλαχών κατά τη σειρά της κλήρωσης.

Οι επιλαχόντες οφείλουν να επικοινωνήσουν (με απάντηση συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας ως άνω) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους.

Μετά την ημερομηνία αυτή, η Διοργανώτρια και η Numberly απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη για την παράδοση των Δώρων, διατηρούν δε το δικαίωμα να ακυρώσουν μη παραδοθέντα Δώρα είτε να τα διαθέσουν με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.  

 

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς Συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν Δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στο www.epithimies.gr δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό, ούτε θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού. 

 

Η άρνηση παραλαβής του Δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου.

 

8. Παραλαβή του Δώρου.


1. Για την παραλαβή του Δώρου, η Διοργανώτρια και η Numberly δικαιούνται να εξακριβώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο την ταυτότητα και την ηλικία των προσώπων πριν την παράδοση του Δώρου τους. Ενδεικτικώς δικαιούνται να ζητήσουν επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου κατά την διακριτική τους ευχέρεια, από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία. Η Διοργανώτρια και η Numberly  δεν θα τηρούν αντίγραφα ούτε θα επεξεργάζονται τα στοιχεία αυτά.

 

2. H αποστολή των Δώρων θα πραγματοποιηθεί έως την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023. Τα έξοδα αποστολής καλύπτονται από τη Διοργανώτρια. 

 

9. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων. 

Σε περίπτωση χειραγώγησης ή τεχνικής παραβίασης της διαδικασίας συμμετοχής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης ή αθέμιτης πρακτικής, παραβίασης των παρόντων Όρων, της ισχύουσας νομοθεσίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου η Διοργανώτρια ή/και η Numberly ή/και η Justsnap θα έχουν το δικαίωμα, κατά την ανέλεγκτη κρίση τους, να ακυρώσουν τη συγκεκριμένη συμμετοχή, ακόμη και εκ των υστέρων, και να μην αναδείξουν το συγκεκριμένο Συμμετέχοντα ως δικαιούχο. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω Συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο τίθεται στην διάθεση της Διοργανώτριας, ενώ η Διοργανώτρια ή/και η Numberly ή/και η Justsnap έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση εκ των υστέρων ακύρωσης, να ζητήσουν από τον Συμμετέχοντα την επιστροφή του Δώρου που τυχόν του έχει παραδοθεί ήδη.

 

Τα δεδομένα της ενέργειας υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία για την αποτροπή κατάχρησης και απάτης σε προωθητικές ενέργειες από την Διοργανώτρια και τη Justsnap. Αυτό λαμβάνει χώρα μετά το τέλος της Ενέργειας για τη διασφάλιση του έννομου συμφέροντος της Διοργανώτριας, της Justsnap και όλων των συμμετεχόντων στη σωστή υλοποίηση των ενεργειών βάσει του Άρθρου 6 Παράγραφος 1 στ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/ΕΕ/679).

Ως μέρος του ελέγχου κατάχρησης και απάτης, μια αυτοματοποιημένη σύγκριση με δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο προηγούμενων προωθητικών ενεργειών μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με σκοπό την πρόληψη κατάχρησης και απάτης.

Ως μέρος του ελέγχου για την αποτροπή κατάχρησης και απάτης, η Justsnap χρησιμοποιεί επίσης αυτοματοποιημένες διαδικασίες για να ελέγχει τις πληροφορίες που ανεβαίνουν για συμμετοχή - ιδίως τις αποδείξεις αγοράς. Αυτές οι μέθοδοι λαμβάνουν υπόψη τόσο τις προφανείς αποκλίσεις σε αυτές τις πληροφορίες όσο και τη γνώση που αποκτήθηκε σε απόπειρες χειραγώγησης με βάση την προηγούμενη εμπειρία.

Η Διοργανώτρια, ή/και η Justsnap διατηρεί το δικαίωμα, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να ζητήσει την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς των προϊόντων Oral-B. Για αυτό το λόγο, οι αποδείξεις αγοράς θα πρέπει να διατηρούνται και να φυλάσσονται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας και σε κάθε περίπτωση να είναι άμεσα διαθέσιμες, εφόσον ζητηθούν. Τα έξοδα αποστολής της απόδειξης μέσω ταχυδρομείου επιβαρύνουν τον Συμμετέχοντα. Η πρωτότυπη απόδειξη αγοράς δε θα επιστρέφεται μετά τον έλεγχο εγκυρότητάς της (παρακαλούνται οι Συμμετέχοντες όπως φροντίσουν για τη φύλαξη αντιγράφου για δική τους ασφάλεια). Οι διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη για πιθανές απώλειες κατά τη διαδικασία αποστολής της πρωτότυπης απόδειξης μέσω ταχυδρομείου.

 

10. Περιορισμός Ευθύνης.

1. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, η Διοργανώτρια και η Numberly δεν αναλαμβάνουν και δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή και ατύχημα τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε Συμμετέχων λόγο της συμμετοχής του στην Ενέργεια. Η Διοργανώτρια, η Numberly και η Justsnap δε θα φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση δήλωσης λάθος στοιχείων κατά τη διαδικασία συμμετοχής. (Βλέπε αναλυτικά στην Ενότητα 4. Τρόπος συμμετοχής, Παράγραφος 3)

2. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Numberly περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες, δεν εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

11. Τεχνικά Μέσα.

1. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, το κόστος και την ευθύνη της χρήσης των οποίων αναλαμβάνουν οι ίδιοι. Η Διοργανώτρια, η Numberly και η Justsnap δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της Ενέργειας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια, η Numberly και η Justsnap δε θα ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

2. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η Ενέργεια δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας, της Numberly και της Justsnap . Η Διοργανώτρια, η Numberly και η Justsnap δεν ευθύνονται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για οποιοδήποτε λόγο, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της Ενέργειας.

 

12. Δημοσιότητα Όρων - Τροποποιήσεις.

1. Οι όροι συμμετοχής της Ενέργειας είναι κατατεθειμένοι στο συμβολαιογραφείο ΛΕΠΕΣΗ, Ίωνος Δραγούμη 4, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 239238, και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε Συμμετέχων με δική του χρέωση.

Επιπροσθέτως, έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο της Ενέργειας. 

2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να μεταβάλει τους Όρους Συμμετοχής κατά την ανέλεγκτη κρίση της. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται στο Διαδικτυακό Τόπο της Ενέργειας www.epithimies.gr και θα είναι δεσμευτικές για όλους τους Συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις. 

 

13. Προσωπικά Δεδομένα.

1. Η διεξαγωγή της Ενέργειας προϋποθέτει και καθιστά απαραίτητη τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων, τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την πρώτη Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και μέσω των Εκτελούντων την Επεξεργασία, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/ΕΕ/679 (εφεξής, ο «ΓΚΠΔ») και το Ν. 4624/2019 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Ενέργειας. Η Διοργανώτρια επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων για τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια κατόπιν αιτήσεώς τους, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών που αναλαμβάνει με τους παρόντες Όρους, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων τους (άρθρο 6 παρ. 1 (β’), (γ’) και (στ’) του GDPR).

2. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν μόνο τα απολύτως αναγκαία στοιχεία για τη συμμετοχή στην Ενέργεια, προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση της συμμετοχής τους με τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να γίνει επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, παρακαλούμε να μη συμμετέχουν στην Ενέργεια.

3. Τα δεδομένα θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας Ενέργειας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» ήτοι της εταιρείας Numberly και Justsnap, που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας και παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για τον έλεγχο των Συμμετοχών και την επιστροφή του σχετικού ποσού στο λογαριασμό των Συμμετεχόντων αντίστοιχα. 

5. Ενδέχεται να συλλέξουμε το σύνολο των δεδομένων που περιέχονται στην απόδειξή σας για να σας παρέχουμε εξατομικευμένες προσφορές και επικοινωνία, εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας στο σχετικό πεδίο κατά τη συμμετοχή σας στην Ενέργεια.

6. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνονται το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης), απευθυνόμενος στην «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: customer-service-epithimies@numberly.com. Επίσης, κάθε Συμμετέχων διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά: complaints@dpa.gr. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου μας στην διεύθυνση https://privacypolicy.pg.com/el/.

14. Γενικοί Όροι.

1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη Διάρκεια της παρούσας Ενέργειας κατά την κρίση της, καθώς και να μεταβάλει τους Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει την Ενέργεια. Οι Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των τυχόν τροποποιήσεων, οι οποίες θα ισχύουν από την ανάρτηση και δημοσιοποίησή τους στο Διαδικτυακό Τόπο. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη δε φέρει έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. της Ενέργειας, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή της Ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

2.Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη συμμετοχή στην Ενέργεια οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με την ομάδα υποστήριξης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου oralbcontest@epithimiespromo.gr, μέχρι τις 31/10/2023. Για οποιαδήποτε άλλη απορία, οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με  τη Διοργανώτρια ή/και την Numberly αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο customer-service-epithimies@numberly.com.

3. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

4. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων τυχόν κριθεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.