Epithimies.gr όροι χρήσης κοινότητας
Στην Ιστοσελίδα της P&G υπάρχουν χώροι ειδικά για τα μέλη ώστε να εκφράζουν τις σκέψεις, τις απόψεις και τις γνώσεις τους αναφορικά με συγκεκριμένα θέματα. Βεβαιωθείτε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν το δημοσιευμένο σχόλιο και την καθορισμένη θεματολογία της Ιστοσελίδας της Κοινότητας της P&G . Παρόλο που είναι φυσιολογική κάποια παρέκκλιση από το θέμα, αναμένεται ότι όλοι θα παραμείνουν εντός θέματος στο βαθμό που είναι εφικτό.

Θα χρειαστεί να δείτε όλους τους Όρους και να τσεκάρετε τα «άδεια κουτιά» για να δείξετε ότι συμφωνείτε.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους, τότε μην τσεκάρετε το κουτί και μην υποβάλλετε οποιοδήποτε περιεχόμενο σε εμάς.

Κατανοείτε ότι το υλικό που υποβάλλετε θα δημοσιοποιηθεί (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος χρήστη και της φωτογραφίας σας). Η P&G δεν εγγυάται ότι θα σας δοθεί η ευκαιρία να επιμεληθείτε ή να διαγράψετε τυχόν Υποβολή υλικού που υποβάλλατε. Αναγνωρίζετε ότι εσείς, και όχι η P&G , ευθύνεστε για τα περιεχόμενα τυχόν Υποβολής(-ών). Καμία Υποβολή που ανεβάζετε δεν θα υπόκειται σε τυχόν υποχρέωση εμπιστευτικότητας εκ μέρους της P&G , τρίτων παρόχων υπηρεσιών και πρακτόρων αυτής, ή των αντίστοιχων διευθυντών, στελεχών και εργαζομένων.

P&G ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ P&G

Η P&G , κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, έχει το δικαίωμα να διατηρεί και να χρησιμοποιεί όλα τα σχόλια, προτάσεις, στοιχεία ή άλλες πληροφορίες (από κοινού οι «Πληροφορίες») που έχουν αναρτηθεί από εσάς στην Ιστοσελίδα της Κοινότητας της P&G σε υπάρχοντα ή και μελλοντικά προϊόντα ή υπηρεσίες χωρίς περαιτέρω αποζημίωση προς εσάς. Σε περίπτωση που οι Πληροφορίες που δόθηκαν προστατεύονται από το δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συμφωνείτε να εκχωρήσετε, κατά περίπτωση, όλα τα δικαιώματα επί αυτών των Πληροφοριών στην P&G και να συνεργαστείτε με την P&G για την εκχώρηση των δικαιωμάτων αυτών Επίσης εκχωρείτε στην Ιστοσελίδα της P&G το διαρκές, αμετάκλητο, πλήρως εξοφλημένο, μεταβιβάσιμο δικαίωμα και άδεια να χρησιμοποιεί, αναπαράγει, αντιγράφει, δημοσιεύει, μεταδίδει, ή αλλιώς να χρησιμοποιεί το όνομα χρήστη, τις δηλώσεις, να τροποποιεί, διαγράφει εξ ολοκλήρου, προσαρμόζει, δημοσιεύει, μεταφράζει, δημιουργεί παράγωγα έργα ή/και να διανέμει αυτό το περιεχόμενο ή/και να συμπεριλαμβάνει αυτό το περιεχόμενο σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, για όλες τις διαφημίσεις προώθησης και άλλους εμπορικούς σκοπούς.

1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ / ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΩΝ:

(α) Εγγυάστε ότι:


(i) Όλο το περιεχόμενο του υλικού που υποβάλλετε είναι πρωτότυπο και ακριβές.

(ii) Δεν είστε εργαζόμενος της Procter & Gamble ούτε εργάζεστε ή συμβάλλεστε σε σύμβαση με συνδεδεμένη εταιρεία ή πρακτορείο της P&G , το οποίο προσέλαβε η P&G για την προώθηση ή/και πώληση των Προϊόντων της P&G

(iii) Το υλικό που υποβάλλετε (ή μέρος αυτού) δεν συμπεριλαμβάνεται ούτε προγραμματίζεται για χρήση σε οποιαδήποτε άλλα διαφημιστικά ή προωθητικά υλικά, για την P&G ή τυχόν τρίτο.

(iv) Επί του παρόντος είστε ο καλόπιστος χρήστης των προϊόντων της P&G που αναφέρετε στο υλικό που υποβάλατε.

(v) Υποβάλλετε υλικό χωρίς τυχόν προηγούμενη πληρωμή ή υπόσχεση πληρωμής προς εσάς ή προσδοκία τυχόν πληρωμής, οφέλους ή ανταπόδοσης για το προτεινόμενο υλικό που υποβάλλετε, εκτός από την πιθανότητα αξιοποίησης του υλικού που υποβάλλετε για σκοπούς προώθησης της P&G , όπως επεξηγείται παρακάτω.

(vi) Οι δηλώσεις που κάνετε ή οι γνώμες που μεταφέρετε αντικατοπτρίζουν την πραγματική και ειλικρινή σας γνώμη και εμπειρία από τα προϊόντα της P&G που αναφέρονται στο υλικό που υποβάλλετε.

(vii) Εάν το υλικό που υποβάλλετε περιέχει τυχόν εικόνες/φωτογραφίες ανήλικων προσώπων, βεβαιώνετε ότι είστε ο νόμιμος κηδεμόνας του ανηλίκου που απεικονίζεται και συμφωνείτε ως προς την εμφάνιση του ανηλίκου στο υλικό που υποβάλλετε.

(β)


1. Δεν επιτρέπεται η απόπειρα να υποδυθείτε οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή πρόσωπο που δεν είναι Χρήστης.

2. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνετε από την Ιστοσελίδα της Κοινότητας P&G , προκειμένου να παρενοχλήσετε, απειλήσετε, ή να βλάψετε άλλο πρόσωπο, ή για να επικοινωνήσετε, να διαφημίσετε, να πωλήσετε σε άλλο Χρήστη χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση αυτού του Χρήστη.

3. Οτιδήποτε συνεισφέρετε δεν πρέπει να περιέχει υλικό που απειλεί ή προσβάλλει οποιαδήποτε τοποθεσία, επιχείρηση ή ομάδα

4. Οτιδήποτε συνεισφέρετε δεν πρέπει να περιέχει υλικό που παραβιάζει, ή καταπατά τα δικαιώματα του άλλου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της ιδιωτικής ζωής ή των δικαιωμάτων δημοσιότητας ή πνευματικής ιδιοκτησίας, ή ότι αποτελεί παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων.

5. Οτιδήποτε συνεισφέρετε θα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου πρωτότυπο και προσωπικό σας δημιούργημα και να μην ενσωματώνει ή περιλαμβάνει οτιδήποτε ανήκει σε τρίτους ή θα απαιτούσε τη συγκατάθεση τρίτου.

6. Οτιδήποτε συνεισφέρετε δεν πρέπει να περιέχει περιεχόμενο που είναι εξ αρχής γνωστό ότι είναι ψευδές, ανακριβές ή παραπλανητικό.

7. Οτιδήποτε συνεισφέρετε δεν πρέπει να περιέχει ονόματα προϊόντων ή εμπορικά σήματα.

8. Οτιδήποτε συνεισφέρετε δεν πρέπει να εμφανίζει καμία εμπορική / εταιρική διαφήμιση (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των εταιρικών λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, συνθημάτων, πολιτικών ή θρησκευτικών δηλώσεων).

9. Οτιδήποτε συνεισφέρετε δεν πρέπει να περιέχει adware, chain letters, junk mail, spam, pyramid schemes, διαφημίσεις, προσωπικές ή εμπορικές προσκλήσεις.

10. Οτιδήποτε συνεισφέρετε δεν πρέπει να περιέχει ιούς, Trojan horses, worms, bots, spyware ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, που έχει ως στόχο να βλάψει, να παρέμβει ή κρυφά να υποκλέψει ή να απαλλοτριώσει οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένα ή πληροφορίες.

11. Οτιδήποτε συνεισφέρετε δεν πρέπει να περιέχει υλικό που είναι ακατάλληλο, άσεμνο (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό του γυμνού, της πορνογραφίας), αισχρό, βλάσφημο, δυσφημιστικό, συκοφαντικό (όπως λέξεις ή σύμβολα που είναι ευρέως διαδομένα και θεωρούνται προσβλητικά για τα άτομα μιας συγκεκριμένης φυλής, εθνότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικοοικονομικής ομάδας).

12. Οτιδήποτε συνεισφέρετε δεν πρέπει να περιέχει υλικό που να προάγει τη μισαλλοδοξία, τον ρατσισμό, το μίσος, ή βλάπτει οποιαδήποτε ομάδα ή άτομο ή ενθαρρύνει τις διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία.

13. Οτιδήποτε συνεισφέρετε δεν πρέπει να περιέχει υλικό που αναφέρεται σε άλλες ιστοσελίδες, ταχυδρομικές διευθύνσεις, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία επικοινωνίας ή αριθμούς τηλεφώνου.

14. Οτιδήποτε συνεισφέρετε δεν πρέπει να περιέχει υλικό με εγκληματική ή αδικοπρακτική δραστηριότητα που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε παιδική πορνογραφία, απάτες, διακίνηση άσεμνου υλικού, διακίνηση ναρκωτικών, ή τυχερά παιχνίδια.

15. Οτιδήποτε συνεισφέρετε δεν πρέπει να περιέχει υλικό όπου θα προωθούνται υπηρεσίες ή χρήματα.

16. Οτιδήποτε συνεισφέρετε δεν πρέπει να περιέχει υλικό όπου θα ζητούνται τα προσωπικά δεδομένα από άτομα κάτω των 18 ετών.

17. Οτιδήποτε συνεισφέρετε δεν πρέπει να περιέχει υλικό που είναι παράνομο, που έρχεται σε αντίθεση με όλους τους ισχύοντες τοπικούς, πολιτειακούς, ομοσπονδιακούς ή διεθνείς νόμους και κανονισμούς.

18. Δεν επιτρέπεται:

a) να επιλέξετε ή να χρησιμοποιήσετε άλλο όνομα χρήστη με την πρόθεση της πλαστοπροσωπίας του εν λόγω προσώπου.

b) να χρησιμοποιήσετε όνομα χρήστη χωρίς την άδεια του.

c) να χρησιμοποιήσετε άλλο όνομα χρήστη με σκοπό την παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων νομικών του δικαιωμάτων ή

d) να χρησιμοποιήσετε όνομα χρήστη που το epithimies.gr κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και για οποιονδήποτε λόγο, ακατάλληλο.ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΙΑ

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η P&G έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να παρακολουθεί, αξιολογεί, αφαιρεί ή να αρνείται την υποβολή του υλικού σας ή τμήματος αυτού, και αναγνωρίζετε ότι είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τυχόν περιεχόμενο που υποβάλλετε.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ:Σε όλη την ιστοσελίδα μας θα βλέπετε τα κουμπιά «Αναφορά» που σας επιτρέπουν να μας κοινοποιείτε πράγματα που παραβιάζουν τους κανόνες. Κατά αυτό τον τρόπο συμβάλλετε και εσείς στην στήριξη της κοινότητας.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ: Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας δεν υποκαθιστά τις ιατρικές συμβουλές. Το epithimies.gr δεν έχει ως πρόθεση και δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές, διάγνωση ή θεραπεία. Ολόκληρο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του κειμένου, των γραφικών, εικόνων και πληροφοριών προορίζεται για γενική πληροφόρηση. Δεν πρέπει να αγνοείτε τις συμβουλές των επαγγελματιών ιατρών ή να καθυστερείτε όταν πρέπει να συμβουλευθείτε γιατρό ως αποτέλεσμα κάποιας πληροφορίας που διαβάσατε σε αυτήν την ιστοσελίδα ή στο σχετικό περιεχόμενο σε newsletter ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ποτέ μη βασίζεστε σε πληροφορίες από αυτήν την ιστοσελίδα ή από newsletter που αποστέλλεται με e-mail αντί να ζητήσετε ιατρικές συμβουλές από επαγγελματία.

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

2.1 Συμφωνείτε ότι η εγγραφή, συμμετοχή ή χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας γίνεται με δικό σας αποκλειστικό κίνδυνο. Στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό που επιτρέπει ο νόμος, η παρούσα ιστοσελίδα διατίθεται σε εσάς “ως έχει” και η Procter & Gamble , τα στελέχη, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι και οι προστηθέντες αυτής δεν δίδουν εγγυήσεις ή διαβεβαιώσεις αναφορικά με την ακρίβεια ή πληρότητα του περιεχομένου του www.epithimies.gr ή του περιεχομένου τυχόν ιστοσελίδων που συνδέονται με αυτήν την ιστοσελίδα και, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς, τα άλλα μέλη του ομίλου εταιρειών και οι τρίτοι που συνδέονται με εμάς δια του παρόντος ρητά αποκλείουμε τυχόν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ζημία ή διαφυγόν κέρδος οποιουδήποτε χρήστη της ιστοσελίδας P&G ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης των ιστοσελίδων P&G , τυχόν ιστοσελίδων που συνδέονται με αυτήν και τυχόν υλικό αναρτημένο σε αυτή, που περιλαμβάνουν:

  •       ●   διαφυγόν εισόδημα ή έσοδα, διαφυγόντα κέρδη ή συμβάσεις, απώλεια αναμενόμενων οικονομιών.
  •       ●   απώλεια δεδομένων
  •       ●   απώλεια φήμης και πελατείας.
  •       ●   απώλεια χρόνου διαχείρισης ή χρόνου στο γραφείο, καιείτε ως αποτέλεσμα αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αθέτησης σύμβασης ή άλλως, ακόμα και αν προβλέπεται, εφόσον ο όρος αυτός δεν παρεμποδίζει την άσκηση αγωγής για απώλεια ή ζημία της πάγιας περιουσίας σας ή τυχόν άλλες αγωγές για άμεση οικονομική ζημία που δεν αποκλείεται από οποιεσδήποτε από τις κατηγορίες που παρατίθενται παραπάνω.

Αυτό δεν επηρεάζει τη δική μας ευθύνη για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από δική μας αμέλεια, ούτε τη δική μας ευθύνη για εξαπάτηση ή εσφαλμένη δήλωση επί ουσιώδους ζητήματος, ούτε τυχόν άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή περιοριστεί δυνάμει του εφαρμοστέου νόμου.

2.2 Εξασφάλιση έναντι ζημιών

Με την εγγραφή, συμμετοχή ή χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να υπερασπίσετε, να εξασφαλίσετε έναντι ζημιών και να απαλλάξετε ευθυνών την Procter & Gamble , τους διευθυντές, εργαζομένους και προστηθέντες αυτής κατά οποιωνδήποτε αξιώσεων, ζημιών, απωλειών, ευθυνών, δαπανών ή εξόδων (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των νομικών εξόδων) που προκύπτουν από: (i) τη χρήση και πρόσβαση στο www.epithimies.gr; , (ii) την παραβίαση οποιωνδήποτε εκ των όρων αυτών, (iii) την αθέτηση τυχόν δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των συγγραφικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή προσωπικών δεδομένων, (iv) την τυχόν παραβίαση εκ μέρους σας τυχόν νόμων και ρυθμιστικών διατάξεων κατά τη δημιουργία, ανάρτηση ή/και μεταγενέστερη τροποποίηση του υλικού που υποβάλλατε ή (v) την τυχόν αξίωση ότι οποιοδήποτε υλικό υποβάλλατε προκάλεσε ζημία σε τρίτους. Η παρούσα εξασφάλιση έναντι ζημιών θα επιβιώσει για όλη τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας.

3. Δικαιοδοσία

Αυτή η Προωθητική Ενέργεια διέπεται από τους νόμους της Ελλάδας και υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Ελλάδας επί οποιασδήποτε αξίωσης ή θέματος προκύπτει από ή σε σχέση με την Προωθητική Ενέργεια.