Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κάνοντας κλικ στην "Εγγραφή" συμφωνείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα της P&G. Οι πληροφορίες που παρέχετε θα ενταχθούν στο αρχείο καταναλωτών που διατηρούμε στην εταιρεία μας με σκοπό την εξακρίβωση/ την τήρηση ακριβών στοιχείων και την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού και/ή απλού ταχυδρομείου πληροφοριών, προωθητικών προσφορών, κουπονιών ή δειγμάτων, καθώς και προϊόντων δικών μας και άλλων εταιρειών που συνεργαζόμαστε. Ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να διαβιβαστούν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως π.χ. στις Ηνωμένες Πολιτείες για φύλαξη), σε άλλες εταιρείες του ομίλου Procter & Gamble ή τρίτες εταιρειών που ενεργούν για λογαριασμό της Procter & Gamble, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και αντίρρησης στην τήρηση των πληροφοριών που σας αφορούν. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, κάντε κλικ εδώ

Маған арналған брендтер